Bijeenkomst

Veldwerkplaats - Rijke strooiselsoorten

Veldwerkplaatsen zijn bijeenkomsten waarbij nieuwe en specifieke kennis over een bepaald beheergerelateerd onderwerp wordt gedeeld en
bediscussieerd. Deskundigen vertellen over inzichten uit recent onderzoek, beheerders delen hun eigen ervaringen in het veld en met elkaar wordt er gediscussieerd over de toepasbaarheid van deze kennis en kunde in de praktijk. Op 12 oktober vindt de bijeenkomst over rijke strooiselsoorten plaats in het Bomenpark bij Heesch (vlakbij Oss).

Organisator VBNE
Datum

di 12 oktober 2021 09:30 tot za 4 september 2021 16:30

Locatie Bomenpark bij Heesch (vlakbij Oss)
Prijsomschrijving € 295,- euro (excl. BTW)

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 19 is bereikt.

Om de leefgebieden van typische bossoorten te herstellen, is het noodzakelijk om verarmde (zure) standplaatsen te herstellen. Een van de mogelijkheden is het aanplanten van boomsoorten met rijk strooisel, zoals haagbeuk, zoete kers, iep, gewone es, linde en hazelaar. Deze soorten produceren basisch strooisel, dat een positief effect zou hebben op de buffering van de bodem. Dit zou moeten zorgen voor een hogere pH, een diverser bodemleven (o.a. regenwormen) een snellere strooiselafbraak waardoor de bodem minder verzuurt. Zo blijven nutriënten in de bovenste bodemlagen aanwezig en beschikbaar voor flora en fauna. Ook zou de vochtvoorziening van het bosecosysteem verbeteren. Maar werkt het inderdaad zo in de praktijk? Wat is de invloed van de rijke strooiselsoorten op de bodem? Op het bodemleven? En hoe reageren eiken erop? Niet onbelangrijk, vanwege de eikensterfte van de afgelopen jaren. Afgelopen jaren is hier onderzoek naar gedaan door o.a. Bosgroep Zuid Nederland, de KU Leuven, WUR en onderzoekscentrum B-Ware en gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant. De onderzoekers vertellen graag de resultaten, zowel door het geven van lezingen als het bezoeken van één van de onderzoekslocaties: het Bomenpark bij Heesch (vlakbij Oss).

Programma (bij benadering)

9.30 inloop
10.00 start lezingen
12.30 lunch
13.30 start excursie
16.00 afsluiting en evaluatie
16.30 einde 

Sprekers

Leon v.d. Berg (Bosgroepen), Maaike Weijters (Onderzoekscentrum B-Ware), Ellen Desie (KU Leuven), Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen). 

Indien deze Veldwerkplaats is volgeboekt, kunt u op de wachtlijst komen door een mailtje te sturen naar info@veldwerkplaatsen.nl 

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 19 is bereikt.