Natuurinclusieve landbouw, foto OVP

Studiedag

Verdienmodellen in de natuurinclusieve landbouw

Terugkomdag Zaaien & Oogsten

Organisator Ministerie van LNV en het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP)
Datum

di 29 mei 2018 10:00 tot 16:00

Locatie Makeblijde, Oud Wulfseweg 3, 3992 LT Houten

Op de terugkomdag is het tijd om 'te oogsten'. We gaan onderwijsmaterialen bekijken:

Ook staan er interessante en inspirerende sprekers op deze dag gepland.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, maar er worden natuurlijk wel kosten gemaakt. Vandaar dat wij je vragen je op te geven. Dat kan tot uiterlijk 25 mei door een e-mail te sturen naar Annette Vermeulen

Vermeld: naam, onderwijsinstelling/bedrijf, emailadres en eventueel dieet.

De organisatie is in handen van het ministerie van LNV i.s.m. het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP)