Nieuws

Video stikstof telen

Gepubliceerd op
10 mei 2021

Hoever kun je komen met uitsluitend gebruik van stikstof die gewonnen is met vlinderbloemigen? Het onderzoek in het project 'Stikstof Telen laat zien dat stikstofbinding op het eigen akkerbouwbedrijf heel goed mogelijk is.

(Bron Beter Bodembeheer)

Een onderdeel van de PPS Beter Bodembeheer is het project Stikstof Telen wat werd uitgevoerd door Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA). Vanuit dit project is onlangs een video uitgebracht waarin de vraag ‘Hoever kun je komen met uitsluitend gebruik van stikstof die gewonnen is met vlinderbloemigen’ centraal staat.

Circulair akkerbouwsysteem

In het project Stikstof Telen wordt een natuurinclusief en circulair akkerbouwsysteem ontwikkeld en overdraagbaar gemaakt met maximale inzet van natuurlijke processen en resulterend in minimale (milieu) verliezen en marktconforme opbrengsten. Stikstofbinding op het bedrijf vormt de basis, gecombineerd met bodemontsluiting, biodiversiteit en gesloten kringlopen.

Op proefboerderij Kollumerwaard van SPNA ligt sinds 2012 het proefveld Planty Organic. Op dit veld werd uitgezocht hoe ver je kunt komen door zelf stikstof te winnen. Het onderzoek heeft tot nu toe aangetoond dat stikstofbinding op het eigen akkerbouwbedrijf heel goed mogelijk is.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

(Bron foto: Still YouTube)