gft afval, foto: Thinkstock

Nieuws

Voedselverspilling blijft stabiel

Gepubliceerd op
9 mei 2015

Ten opzichte van 2012 werd in 2013 per persoon niet meer voedsel verspild. Dit blijkt uit een update van de Monitor Voedselverspilling (2009-2013).

De voedselverspilling lag in 2013 tussen de 1,83 en 2,71 miljoen ton. Omgerekend per hoofd van de bevolking is dat tussen de 109 en 162 kg per persoon. Een jaar eerder lag dat getal tussen de 109 en 164 kilo per persoon. Dit staat in de nieuwe update Monitor voedselverspilling 2009-2013.

Stabiel

Het algemene beeld is dat er over de jaren 2009 tot en met 2013 niet veel veranderd is in de hoeveelheid voedsel dat verspild wordt. Na een lichte stijging in 2011 is de verspilling van voedsel sindsdien gedaald tot het niveau van 2009.

Afvaldata

De voedselverspilling is bepaald op basis van afvalverwerkingsgegevens. Op basis van de afvaldata kan een inschatting van de totale omvang van de voedselverspilling gemaakt worden. Het is (nog) niet mogelijk om meer inzicht te krijgen in de verdeling van de voedselverspilling over de verschillende sectoren en ketenschakels in de voedselproducerende en –verwerkende industrie.


Bron foto: Thinkstock