Nieuws

Vogelgriep bij pluimvee in 2020/2021

Gepubliceerd op
21 juni 2021

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft wederom een besmetting van vogelgriep bevestigd. In Vleuten (provincie Utrecht) is bij hoenders en watervogels op een vogelweide hoog pathogene H5N8 vogelgriep vastgesteld.

Om verspreiding te voorkomen worden de 56 besmette hoenders en watervogels op de dierweide geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Vervoersverbod

In het gebied van 10 kilometer rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Vleuten. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Overzicht eerdere bedrijven met vogelgriep

De tabel geeft een overzicht van eerdere hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) besmettingen op commerciële pluimveebedrijven in 2020/2021 in Nederland.

Plaats Type bedrijf - diersoort Aantal dieren Type Datum uitslag
Weert Kalkoenen 13.000 HPAI H5N8 21-05-2021
Sint-Oedenrode Legkippen 35.000 HPAI H5N8 22-02-2021
Moergestel Kalkoenen 18.000 HPAI H5N8 05-01-2021
Buitenpost Vermeerderingsbedrijf - kippen 28.000 HPAI H5N1* 15-12-2020
Sint Annaparochie Vleeskuikens 21.000 HPAI H5N8 07-12-2020
Maasland Kippen 500 HPAI H5N8 05-12-2020
Hekendorp Legkippen 100.000 HPAI H5N8 22-11-2020
Witmarsum Vleeskuikens 90.000 HPAI H5N8 21-11-2020
Terwolde Vleeseenden 20.000 HPAI H5N8 13-11-2020
Lutjegast Legkippen 48.000 HPAI H5N8 10-11-2020
Puiflijk Legkippen 100.000 HPAI H5N8 05-11-2020
Altforst Vleeskuiken-ouderdieren 35.700 HPAI H5N8 29-10-2020

*H5N1 vogelgriep

Het virus op het bedrijf in Buitenpost is getypeerd als HPAI H5N1. Het is de eerste introductie van dit subtype virus in pluimvee in Europa. Dit subtype werd wel al eerder gevonden in enkele wilde vogels in Nederland. Genetische analyse toonde aan dat het H5N1 virus gevonden in deze dode wilde vogels verwant is aan het HPAI H5N8 virus in Nederland. Dit H5N1 virus is dus niet verwant aan het virus dat in Azië mensen heeft geïnfecteerd. WBVR zal de gehele genoom sequentie van het H5N1 virus gevonden op het bedrijf in Buitenpost bepalen, en de verwantschap met de wilde vogel virussen in Nederland analyseren.

Maatregelen

Er geldt een landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee. Ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- en kippen. zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Vanaf zaterdag 19 juni 2021 is de ophokplicht in vijf van de 20 regio’s ingetrokken door het ministerie van LNV.

Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens geldt een aangescherpte meldplicht, zij moeten eerder melding maken bij de NVWA van uitval van dieren. Hierdoor kunnen besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen en wordt het risico op verspreiding kleiner.

Wilde vogels

In met name het noorden van Nederland worden momenteel nog zieke of dode wilde vogels gevonden die positief testen op vogelgriep. Deze vogels worden opgestuurd en onderzocht. Het advies is om dode vogels niet zelf op te pakken maar hier melding van te maken bij het Dutch Wildlife Health Centre of de NVWA. Elke week plaatst de NVWA een update op de website waar dode wilde vogels gevonden worden die besmet zijn met het virus. Zie ook de overzichtskaart van WBVR elders in dit bericht.