Studiedag

Ondernemers- en onderwijsdag 'Waarde creëren met reststromen'

Ondernemers in Oost-Nederland zijn bovengemiddeld actief in het creëren van nieuwe marktkansen binnen de biobased en circulaire economie. Aan ideeën geen gebrek, maar wordt er ook geld mee verdiend?

Organisator Centre for Biobased Economy (CBBE)
Datum

do 6 oktober 2016 14:30 tot 17:30

Locatie Dorset , Weverij 26, Aalten, Nederland

Welke kansen zien ondernemers en hoe helpen studenten en docenten van Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool (voorheen CAH Vilentum), de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Van Hall Larenstein deze kansen te verzilveren?

Organisatie door bedrijven, stichting Biomassa en de onderwijsinstellingen: Aeres Hogeschool, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Van Hall Larenstein en Wageningen University & Research, allen onderdeel van het CBBE.

Deze dag is onderdeel van de Green Tech Week. Aan de deelname van deze middag zijn geen kosten verbonden.