Webinar

Webinar Circulariteit

Om droogte en verzilting te voorkomen zou op veel plekken effluent van rioolwaterzuiveringen ingezet kunnen worden als zoetwaterbron. Rwzi’s worden ook steeds vaker uitgerust met effluentnabehandeling om vergaand nutriënten, medicijnresten en andere microverontreinigingen te verwijderen. Het effluent dat hierbij ontstaat is van veel hogere kwaliteit dan we tot nu toe hadden. En dat biedt mogelijkheden.

Organisator Witteveen + Bos
Datum

di 4 mei 2021 10:00

Locatie Online

In deze webinar gaat Arjen van Nieuwenhuijzen in op de waarde van circulaire ketensluiting van robuuste watersystemen. Met Ferdinand Kiestra (Waterschap Aa en Maas) introduceert hij de kansen en uitdagingen voor watercirculariteit en bediscusieert de waarde en haalbaarheid van waterketensluiting.