Webinar

Webinar Dag van de Kringlooplandbouw

Webinar op de Dag van de Kringlooplandbouw over kosten en baten emissieloze landbouw

Organisator De boer aan het roer
Datum

ma 21 juni 2021

Locatie Online

Nadere informatie volgt