Webinar

Webinar Dag van de Kringlooplandbouw

Webinar op de Dag van de Kringlooplandbouw over kosten en baten emissieloze landbouw

Organisator De boer aan het roer
Datum

ma 21 juni 2021

Locatie Online

Slim & Rendabel naar emissieloze landbouw Onder regie van Herre Bartlema en Wim de Hoop

Voor wie?

  • Agrarische ondernemers in de melkveehouderij
  • Akkerbouwers
  • Vollegrondsgroentetelers
  • Pluimvee- en varkenshouders met akkerbouw activiteiten
  • L oonwerkers en hun adviseurs