Webinar

Webinar Diepwortelend gras komt de kringloop van pas

Op weg naar de emissieloze landbouw in een brede coalitie van denkers en doeners. De leercyclus “naar een emissieloze landbouw” voor erfbetreders en koplopers wordt georganiseerd voorjaar 2021 door Agrivaknet, Nederlands Centrum voor Kringloopprecisiebemesting, Nieuwe Netwerk en de AgrifoodAcadamy.

Organisator NCOK
Datum

vr 15 januari 2021 11:00 tot 12:00

Locatie Online
  • OPENINGSWOORD : Eenheid in de advisering over bodem, bemesting en diervoeding Noud Janssen Voorzitter Agrivaknet NIEUWS : De rol van gras in de nationale eiwitstrategie Toelichting op het Kamerstuk hierover gepubliceerd 22 dec 2020 door LNV
  • DE THEORIE : TERUG NAAR DE GRASWORTEL NutriĆ«ntenbenutting door een intensieve en diepe beworteling Louis Bolk en WUR Publiek-Private onderzoeks-samenwerking 2020-2023 John Verhoeven Coƶrdinator PPS Ruwvoer , bodem en kringlooplandbouw uitgen
  • DE PRAKTIJK AAN HET WOORD Mark Jan Vink, specialist grasproductie Barenbrug BV uitgen Anton de Wit, Melkveehouder Reeuwijk uitgen Leendert van Eijk ,Melkveehouder Enspijk uitgen