Webinar

Webinar: Hoe kunt u als burger bijdragen aan natuurinclusieve landbouw?

De roep vanuit de maatschappij is groot: we willen een vorm landbouw die hand in hand gaat met natuur en meer soortenrijkdom. Veel boeren willen de omslag wel maken naar meer biodiversiteit, maar kunnen dit niet financieren via de reguliere weg. Als burger kunt u de boeren ondersteunen, of u nu een grote of een kleine portemonnee heeft. Bijvoorbeeld via crowdfunding om grond vrij te kopen of via obligaties. Tijdens de webinar op 20 april, vertellen verschillende initiatieven over nieuwe financieringsvormen van natuurinclusieve landbouw én komen Gelderse boeren aan het woord die hier gebruik van maken.

Organisator Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Datum

di 20 april 2021 19:30 tot 21:00

Locatie Online
Prijsomschrijving Gratis

In de afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwe financieringsvormen ontstaan, die de omslag naar natuurinclusieve landbouw stimuleren. Reguliere financieringsvormen laten het niet toe om de bedrijfsvoering te extensiveren. Nieuwe financieringsvormen maken veel meer mogelijk voor boeren. Als particulier kunt u, door te investeren in de bedrijven, een bijdrage leveren aan meer biodiversiteit op het platteland.

Tijdens dit webinar vertellen meerdere sprekers over de verschillende vormen van financiering en hoe ze werken. U krijgt inzicht in de mogelijkheden voor u als burger om bij te dragen aan de omslag naar natuurinclusieve landbouw. Want de boeren kunnen het niet alleen!

U ontvangt na aanmelding via email een link om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst (via Zoom). In ditzelfde bericht ontvangt u een korte, eenvoudige instructie. Aanmelden kan tot 19 april