Bijeenkomst

Webinar: Nationale Milieudag 2020

De Nationale Milieudag 2020 op 24 juni is een webinar vol actualiteit. Dit gebeurt onder het motto ‘Vergezichten: tijd voor keuzes’. Vergezichten, wie houdt er niet van? Ze inspireren, geven moed, ideeën en energie. Wat betekenen de crisis waar we nu voor staan voor ons toekomst perspectief? Welke keuzes maken we? En wat betekenen ze voor de vergezichten?

Organisator VVM, netwerk voor milieuprofessionals
Datum

wo 24 juni 2020 09:30 tot 12:15

Locatie via Zoom

In de afgelopen jaren zijn er drie vergezichten van Nederland gemaakt: Panorama Nederland verbeeldt onze ruimtelijke opgaven, in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk zijn opgaven weer en Wageningen Universiteit (WUR) maakte meteen een flinke sprong naar 2120.

Transitiedenkers, klimaatdoeners en misschien jij ook wel, iedereen ging helemaal los. Nadenken over de vraag: wat zeggen deze toekomstbeelden ons en hoe gaan we ze realiseren? 

En toen stonden er opeens drie crises op de stoep. Rechters oordeelden over het stikstofbeleid en over de door Urgenda aangespannen klimaatzaak. Hun conclusie was duidelijk: het moet snel anders. Nu, in 2020. De stikstof- en klimaatdiscussies vulden de krant. Kan ons land die claims wel aan qua draagvlak, leefbaarheid en ruimtelijke opgaven?

En plotseling was daar het virus, met een economische crisis in het kielzog. Het roept vragen op over onze wereldhandel, over onze zelfvoorzienendheid als land. We merken dat niet vliegen en minder rijden een strakblauwe lucht oplevert. En dat thuiswerken best goed gaat nu het moet. We ervaren ook dat er sectoren zijn, denk aan bloemen en auto’s, die zó afhankelijk zijn van wereldhandel, dat ze onmiddellijk stilstaan als de aanvoer van onderdelen of de verkoop stokt. Wat gaat het voor Nederland betekenen als we daar lessen uit gaan trekken? Als we besluiten dat we vaker thuiswerken, meer regionaal gaan produceren en economische ondersteuning verbinden aan duurzaamheid?

Tijd om met elkaar het gesprek aan te gaan over: wat betekenen deze crises voor de keuzes die we nú gaan maken? Niet die voor 2030 of 2050 of… nee, voor nú! 

Op de Nationale Milieudag komen drie opstellers van de vergezichten aan het woord. Wij vragen hen of zij nu, met de drie crises (stikstof, klimaat, lockdown-economie) zo opdringerig voor zich, dezelfde visie zouden schrijven.

We reflecteren daarop met een aantal betrokkenen die in de ontwikkeling van stad en landelijk gebied, in de voedsel- en energietransitie actief zijn, die uitvoering moeten geven aan de keuzes van nu. Wat ga je doen?

En we gaan met elkaar het gesprek aan; welke keuzes liggen voor en hebben deze crises ons beeld daarop veranderd verscherpt, vertroebeld? Voelen we haast of noopt de situatie tot bedachtzaamheid. Reflectie en actie moeten hand in hand gaan. Nu nog de route bepalen!

Aanmelden

Er zijn kosten verbonden aan deelname:

€ 35,-- Niet leden
€ 15,-- VVM-leden
€ 7,50 Studenten, niet lid (voltijd)
gratis Studentleden (voltijd)