Webinar

Webinar Nature Based Solutions

Nederland staat voor grote, dringende en maatschappelijke opgaven. Door de natuur te betrekken in de oplossing ervan kunnen we onze economie een gezonde basis geven en tegelijk de gevolgen van biodiversiteitsverlies afwenden. Een natuurinclusieve aanpak vermijdt schade aan de natuur, benut de mogelijkheden van natuur, bevordert de realisatie van meer natuur, ook buiten de natuurgebieden en maakt onze economie toekomstbestendig.

Organisator Hogeschool Inholland
Datum

do 7 oktober 2021 13:00 tot 15:00

Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. A.d.h.v. voorbeelden laten we zien hoe wij werken aan slimme oplossingen voor onze maatschappelijke vraagstukken.

Om het webinar te volgen, hoef je geen kosten te maken. Door aan te melden, sturen wij circa 1 week voor het webinar de link. Mail naar gerry.kouwenhoven@inholland.nl . Vermeld in de mail: naam, kennisinstelling, bedrijf of organisatie en stel eventueel jouw vraag.

nature based solutions.PNG

Het beschermen en in stand houden van een prettige leef-, woon-, en werkomgeving is essentieel voor de toekomst van Nederland

.

Het webinar wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)