Webinar

Webinar voor boeren: financiering van natuurinclusieve landbouw

Veel boeren en tuinders willen op hun bedrijf meer doen voor landschap en biodiversiteit. Het is echter niet eenvoudig om die omslag te maken, omdat de reguliere financieringsvormen het niet toe laten om de bedrijfsvoering te extensiveren.

Organisator Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG
Datum

di 13 april 2021 19:30 tot 21:00

Locatie Online

De afgelopen jaren zijn er steeds meer nieuwe financieringsvormen ontstaan, die de omslag naar natuurinclusieve landbouw stimuleren. Het gaat daarbij vaak om het ondersteunen van boeren bij het verwerven van grond en het betrekken van burgers in dit proces. Want de omslag maken naar meer biodiversiteit op het platteland kunnen boeren niet alleen.

Initiatieven aan het woord

Tijdens dit webinar komen verschillende landelijke en Gelderse financieringsinitiatieven aan het woord. Boeren en tuinders krijgen hiermee een introductie over welke vormen van financiering er mogelijk zijn en hoe het werkt. Het doel is om boeren en tuinders die hun bedrijfsvoering meer natuurinclusief en maatschappijgedragen willen ontwikkelen, te inspireren en een stapje verder te helpen.

Programma

19:30u Welkom en introductie – Boki Luske, SLG

19:35u Overzicht financieringsvormen – Gelieke Steeghs, MSc student WUR

19:45 u Vier sprekende voorbeelden aan het woord:
a. Burgerboerderij de Patrijs – Johannes Regelink
b. Aardpeer – Michiel de Koe
c. Boerderij De Hooilanden – Lodewijk Pool
d. Nationaal Groenfonds – Rob van Eijck

20:45 u Vraag en antwoord

20:55 u Afsluiting

Aanmelden

De webinar op 13 april duurt van 19.30 u tot 21.00 u, deelname is gratis. Aanmelden kan tot 12 april via onderstaand formulier. U ontvangt via email een link om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst (via Zoom). In ditzelfde bericht ontvangt u een korte, eenvoudige instructie.