Bron: Pixabay

Nieuws

Webquests voor actuele kennis

Gepubliceerd op
19 augustus 2015

Om studenten over actuele kennis binnen een sector te laten beschikken, heeft AgriHolland in samenwerking met diverse organisaties de webquest ontwikkeld. Met dit type leermiddel worden studenten uitgedaagd om zelfstandig naar antwoorden op het internet te zoeken.

In 2006 is de eerste webquest voor de boomteeltsector ontwikkeld. Toen dit succesvol bleek, ontwikkelde AgriHolland samen met het Ontwikkelcentrum 29 webquests waarin de gehele praktijk van de boomteelt aan bod kwam. Webquests voor de bollenteeltsector en glastuinbouw volgden al snel. Inmiddels is het portfolio aanzienlijk uitgebreid en zijn er webquests voor de volgende sectoren:

Inhoud webquest

De webquests zijn geschikt voor studenten van het mbo, hbo en het middelbaar onderwijs. Studenten kunnen zelfstandig met de verschillende webquests aan de slag. Elke webquest bevat praktijkgerichte lesopdrachten waarbij gebruik wordt gemaakt van video’s, foto’s, pop-ups en simpele games. Dit draagt tevens bij aan kennis over de mogelijkheden van apparatuur, het gebruik van websites, het onderzoeken van afzetmogelijkheden, et cetera. Om de opgedane kennis te toetsen, kan de student een quiz doen. De quiz bevat een mix van vragen, en geeft direct terugkoppeling of een antwoord juist is. Daarnaast krijgt de student tips op welke site het juiste antwoord te vinden is.

De webquests zijn vrij toegankelijk en vindbaar via bovenstaande links of de Kennisbank van Groen Kennisnet.

(Bron foto: Pixabay)