Nieuws

Weinig verlichtingsplannen in varkenshouderij

Gepubliceerd op
7 december 2015

Terwijl het gebruik van een verlichtingsplan in andere diersectoren min of meer een standaardprocedure is, wordt in de varkenshouderij nauwelijks met zo'n plan gewerkt.

De belangrijkste reden is het gebrek aan tastbaar resultaat als gevolg van een goede verlichting, meldt Varkensbedrijf in Verlichting verdient onderzoeksrichting.

100 lux op de kop

In het artikel komen enkele aspecten van verlichting aan bod. Zo is in andere sectoren concreet vastgesteld dat betere verlichting leidt tot een hogere productie. 'In de varkenshouderij is er alleen onderzoek naar gedrag gedaan en bijzonder summier naar bijvoorbeeld een snellere groei.' Een feit is wel, aldus Varkensbedrijf, dat voldoende licht de eisprong stimuleert. Daarbij zou, volgens een Duits onderzoeksbureau, 100 lux (lichtintensiteit) boven op de kop een minimale vereiste zijn in de dekstal.

Deze 100 lux in de dekstal wordt volgens het vakblad goed opgevolgd in de varkenshouderij en is uitzondering op de doorgaans gehanteerde regel van 40 lux gedurende 8 uur per dag (wettelijke norm).

Logica en aannames

In veel andere gevallen wordt een beroep gedaan op de logica. Zo moeten biggen in hun eerste levensdagen voerbakjes kunnen vinden, waarbij licht een belangrijke rol speelt. Verder zou meer licht zorgen voor: meer drinkbeurten van kleine biggen (kraamstal) en betere resultaten in stallen met een voersysteem waarbij één varken tegelijk kan eten. Tegelijk wordt aangetekend dat niet getornd mag worden aan het bioritme van het dier, maar dat niet bekend is waar het optimum ligt (als dat er al is). 'Algemeen wordt aangenomen dat de normen zoals ze vastgesteld zijn voor varkens de ideale fotoperiode (= verhouding tussen dag en nacht) is'.

Soorten licht

Verder is er de aanname (met daaraan gekoppelde fiscale voordelen) dat daglicht in de varkensstal nut heeft, maar ook hierbij wordt opgemerkt dat er geen gegrond vergelijkend systeemonderzoek is dat dat bewijst. Naar vormen van kunstlicht is recent wel onderzoek verricht door VIC Sterksel. Hieruit blijkt dat de kleur van licht geen invloed heeft op het rijgedrag van beren. En verder: 'Er was ook geen effect van het oplopende lichtregime op het percentage actieve dieren en het springgedrag van de beren, terwijl onderzoeken uit het verleden dat wel aantoonden'.

(Bron foto: Pixabay)