Blogpost

Werken aan een weerbaar gewas

Gepubliceerd op
17 maart 2015

Weerbaarheid staat centraal in het innovatieprogramma ‘Het nieuwe doen in plantgezondheid’. Het is een andere benadering dan de traditionele gewasbescherming. Het gaat niet langer om symptoombestrijding, maar om een systeembenadering om te komen tot bronoplossingen. De weerbaarheid van het gewas staat centraal.

Die weerbaarheid kun je beïnvloeden via genetica, met teeltmaatregelen of met plantversterkende middelen. Het programma is gebaseerd op vier kennislijnen: een weerbaar gewas, robuuste en weerbare teeltsystemen, slimme en innovatieve technologieën en een efficiënt en duurzaam middelen en maatregelenpakket.

Het programma is een PPS-programma (publiek-private samenwerking) binnen de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. In het programma werken onderzoek (Wageningen UR, Proeftuin Zwaagdijk), bedrijfsleven (telers, industrie, toeleveranciers) en overheid (ministerie van Economische Zaken) samen. Financiering van het onderzoek vindt plaats door bedrijfsleven (50%) en overheid (50%). Wie betaalt, bepaalt. Dit jaar worden 27 onderzoeksprojecten uitgevoerd.

De kennisontsluiting en de communicatie vanuit het project is nu vooral gericht op het bedrijfsleven. Kennisontsluiting was ook het doel van het PlantgezondheidsEvent, dat op donderdag 12 maart in Bleiswijk gehouden is. Ruim 200 deelnemers waren er om kennis te nemen van de nieuwe ontwikkelingen.

Het zou ook interessant zijn de kennis te ontsluiten voor het onderwijs, daar zitten immers de de telers van de toekomst. Het is interessant, omdat je zo kunt zorgen dat je de systeembenadering, zoals we die in Plantgezondheid hanteren, tussen de oren van leerlingen en docenten kunt krijgen. Onlangs hebben we met een telersgroep de vier kennislijnen uitgewerkt voor het gewas roos. Wat is bekend over weerbaarheid? Wat is er mogelijk in teeltsystemen? Kun je nieuwe technologieën inzetten? Welke duurzame middelen zijn er? Het is een oefening in denken en doen. Je krijgt zo goed zicht op de mogelijkheden en de witte vlekken. Je zou er lesmateriaal omheen kunnen maken.