Mais, bron Pixabay

Nieuws

Zelf een spuiwaterspreider maken

Gepubliceerd op
25 augustus 2015

Twee Belgische zwagers hebben een machine gemaakt waarmee ze spuiwater als bemester kunnen gebruiken.

Op steeds meer veehouderijbedrijven zijn of worden chemische luchtwassers geplaatst om de stallucht te reinigen. Hierbij ontstaat een ammoniumsulfaat oplossing: beter bekend als spuiwater. In het artikel ‘Spuiwaterspreider van eigen makelij’ uit Management en Techniek wordt aandacht besteed aan twee varkensboeren die samen van oud en nieuw materiaal een spuiwaterspreider maakten.

Cubitainer

De Belgische zwagers Tim Slegers en Bart Rommens beschikken sinds vijf jaar, toen er bij een van hen een nieuwe stal werd gebouwd met een chemische luchtwasser, over spuiwater. Na een aantal informatieavonden over spuiwater kocht het tweetal afgelopen winter een vierrijige maïsplanter. Daarvan gebruikten ze het chassis en de zaaikouters, maar vooral ook het aandrijfmechanisme dat werkt via een van de wielen. Er werd een cubitainer toegevoegd als tank, en ook 2 extra kouters. Daardoor kunnen ze nu 6 rijen gelijktijdig bemesten. De zwagers denken dat hun nieuwe machine alles bij elkaar 3500 euro heeft gekost, waarbij het meeste geld ging zitten in de aanschaf van slangenpompjes.

Bijbemesting

Slegers en Rommens gebruiken het spuiwater als een bijbemesting met stikstofkunstmest. De machine kan ongeveer 2 hectare per uur afwerken en er wordt ongeveer 1 m³ per hectare gegeven. Het spuiwater komt telkens in een geultje op ongeveer 10 cm van de rij, om de eventuele ammoniakvervluchtiging te minimaliseren. Hoewel de machine nu gebruikt wordt na het zaaien heeft Slegers de indruk dat ze het nog beter voor de opkomst kunnen doen. ‘Nu zien we wel de opgekomen maïsplantjes, maar ik weet niet of de plantjes waar we over reden zich zullen herstellen. Wanneer we een nieuwe tractor kopen, willen we de machine aan de fronthef hangen en het spuiwater toedienen tijdens het zaaien van de maïs.’

Foto: Pixabay