Presentatie

Bodemdag veenkoloniën

In het Jaar van de Bodem wordt op donderdag 18 juni in Valthermond de Bodemdag Veenkoloniën 2015 georganiseerd met als thema:
'Hoe houden we de bodem vruchtbaar?'

Organisator InnovatieVeenkoloniën, Wageningen UR (PPO-agv) en LTO-Noord ism de partners in de veenkoloniale Praktijknetwerken
Datum

do 18 juni 2015 09:00 tot 17:00

Locatie Proefboerderij t Kompas / Innovatiecentrum Veenkoloniën, Noorderdiep 211, Valthermond.
Is het streven naar hogere opbrengsten per hectare in de Veenkoloniën geen roofbouw op de bodem? Hoe verhoog je de bodemvruchtbaarheid of hoe houd je die op peil? Wat moet ik nu doen om mijn grond zo vruchtbaar mogelijk door te geven aan toekomstige generaties?

Tijdens de Bodemdag 2015 worden deze vragen vanuit verschillende aandachtsgebieden belicht. We doen dit in het veld, door experts, met de opgedane kennis van de Praktijknetwerken en het Praktijkonderzoek in Valthermond.
 

De veldrondleidingen zijn ’s ochtends en ’s middags. Daarnaast zijn er doorlopend lezingen, posterpresentaties en demonstraties op en rond het erf van de Proefboerderij.

De Bodemdag Veenkoloniën 2015 wordt georganiseerd door InnovatieVeenkoloniën, Wageningen UR (PPO-agv) en LTO-Noord i.s.m. de partners in de veenkoloniale Praktijknetwerken. Meer informatie: www.innovatieveenkolonien.nl.