Studiedag

CBBE-Docentendag Biobased resources & plantinhoudsstoffen

De tweede docentendag van het CBBE vindt plaats op woensdag 24 juni 2015. Het thema is Biobased resources & plantinhoudsstoffen (uiteraard in relatie tot het HBO/MBO-onderwijs en Biobased Economy).

Organisator HAS Hogeschool en Wageningen UR
Datum

wo 24 juni 2015 10:00 tot 17:00

Locatie Wageningen UR Orion, Bronland 1, Gebouw 103, 6708 WH Wageningen
UITNODIGING_CBBE_24_Juni_2015_def.jpg

Doe mee met de top van de BBE! We treffen ze aan in cosmetica, medicijnen, superfoods, verf en parfums: hoogwaardige inhoudsstoffen. Deze staan bovenaan in de zogenaamde waardepiramide, een bekende figuur in de Biobased Economy. In de Biobased Economy is de plant als bron voor materialen en energie een onmisbare schakel. Daarbij bezit elke plantensoort, afgezien van algemene bouwstenen, een geheel eigen set van natuurlijke stoffen. In de Biobased Economy maken we dankbaar gebruik van wat de natuur, en afgeleiden daarvan zoals reststromen, te bieden heeft. Winning van waardevolle plantinhoudsstoffen vraagt om specifieke kennis en inzicht. Kennis van plantenveredeling, teeltmethoden, bioraffinage en opschalingsprocessen. Heel belangrijk is ook het inzicht in welke markten deze hoogwaardige stoffen kansrijk zijn.

Onderwijs en interdisciplinaire samenwerking

Het HBO-onderwijs heeft hier een schone taak: door nieuwe kennis en toepassing van bestaande kennis, zijn we als maatschappij steeds beter in staat om gebruik te maken van het enorme potentieel aan plantaardige chemische verbindingen. Het groene HBO zoekt daarom ook samenwerking met het HBO dat traditioneel meer gericht is op de chemische industrie. In toenemende mate zullen agrariërs samen met industriële marktpartijen succesvol komen tot nieuwe en duurzame biobased producten. De transitie is ingezet, en het onderwijs gaat daar in mee of loopt zelfs voorop. Voor de benodigde interdisciplinaire aanpak is ook het onderwijs zelf aan het leren hoe docenten uit verschillende vakgebieden kunnen samenwerken in interdisciplinaire modules, practica en projecten. Dit leerproces staat centraal in deze docentendag.

Programma

Ochtend (10 - 12 uur)

 • Welkom door Gerlinde van Vilsteren (CBBE)
 • Introductie biobased resources & inhoudsstoffen – Carol van Helmond (HAS Hogeschool)
 • Plant breeding for a Biobased Economy – Luisa Trindade (WUR - Plant Breeding)
 • Innovatieve ketensamenwerking en onderwijs – Gert-Jan van Delft (HAS Hogeschool)
 • Biobased producten en chemicaliën: huidige status en marktontwikkelingen - Harriette Bos (Wageningen UR)

Networking lunch (12 - 13 uur)

Middag (13 - 15 uur)

Workshops:

 • Kas als apotheek - wat komt daar bij kijken?
 • Interdisciplinair samenwerken in het HBO
 • Nieuwe ketens in de BBE - wat kunnen we kiezen?
 • Chemische analyse in onderwijs en toegepast onderzoek
 • Van micro naar macro (opschaling) - wat valt er te leren?

V.a. 15:00 uur Samenvatting en afsluiting gevolgd door borrel en gelegenheid tot netwerken

Doelgroep

MBO-, HBO- en WO-docenten en opleidingscoördinatoren van opleidingen met Biobased Economy-modulen en -minoren, en alle opleidingen gericht op veredeling, bioraffinage en overige innovatie. Géén deelnamekosten voor CBBE-partners. Voor andere deelnemers zijn de kosten €100,-.


CBBE

Het CBBE organiseert in de studiejaren 2014-2015 en 2015-2016 een viertal docentendagen. De eerste vond plaats op 4 februari 2015 in Wageningen. Tijdens de docentendagen worden verschillende aspecten van de Biobased Economy uitgediept. Deze aangekondigde tweede docentendag vindt plaats op woensdag 24 juni 2015. Het thema is Biobased resources & plantinhoudsstoffen (uiteraard in relatie tot het HBO/MBO-onderwijs en Biobased Economy).

Binnen het Centre for Biobased Economy (CBBE) bundelen acht onderwijsinstellingen en bedrijfsleven hun krachten om professionals op te leiden voor een sterke Biobased Economy:

 • Kennisoverdracht en onderwijsontwikkeling
 • Versterking toepassingsgericht onderzoek
 • Stimulering van innovatieprojecten

Het CBBE bestaat uit Wageningen UR | Avans | CAH Vilentum | HAS Hogeschool | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Inholland | Van Hall Larenstein | Hogeschool Zeeland