Dossier

Veerkrachtige natuur

Veerkrachtige natuur is een concept dat steeds populairder wordt. Zo wordt veerkracht van de natuur in de nieuwe Rijksnatuurvisie 'Natuurlijk verder' (2014) gezien als een belangrijk instrument om de natuurkwaliteit te behouden en te versterken in tijden van klimaatverandering en andere bedreigingen.

Dit dossier wordt niet meer onderhouden.

Wat is veerkracht?

veerkrachtige-natuur-terrestrisch_239x95.jpg

De term veerkracht (Engels: resilience) betekent de respons van een systeem om zich na een verstoring weer te herstellen in oorspronkelijke staat.

Wat een veerkrachtige natuur betekent, is door verschillende wetenschappers de afgelopen jaren onderzocht en uitgewerkt. Hierbij zijn vanuit meerdere invalshoeken verschillende definities en toepassingen aan het begrip gegeven, variërend van ecologisch tot maatschappelijk.

Meer informatie

Veerkracht van een terrestrisch ecosysteem

Veerkracht van een terrestrisch ecosysteem is afhankelijk van verschillende fysische, ruimtelijke of planologische factoren. De veerkracht heeft onder andere te maken met de aanwezigheid van gradiënten van hoog en droog naar laag en nat, een grote (genetische) variatie binnen of tussen de populaties of met een ongestoorde bodem. Maar er zijn nog meer factoren die de veerkracht van terrestrische ecosystemen bepalen.

Lees meer

Meer informatie

veerkrachtige-natuur-marien_239x95.jpg

Mariene ecosystemen

Deltawerken of zeedijken voor veiligheid, de stijging van de zeespiegel door klimaatverandering, aanleg van kanalen naar zee voor transport. Allemaal bedreigingen die ervoor hebben gezorgd dat de veerkracht van het mariene ecosysteem achteruit is gegaan. Hoe zorgen we ervoor dat de veerkracht van de mariene ecosystemen weer terug komt?

Veerkracht in de landbouw

Bij een veerkrachtige landbouw is sprake van een wisselwerking tussen gewassen, vee en natuur. De landbouw versterkt de natuur door het leveren van bijvoorbeeld rustplaatsen of verbindingen tussen natuurgebieden. De natuur versterkt de landbouw door onder andere natuurlijke plaagbestrijding en het zorgen voor een gezonde bodem. Maatregelen om de veerkracht te vergroten, kunnen zijn gericht op onder andere (functionele) agrobiodiversiteit, agroforestry, ecosysteemdiensten en agrarische natuurbeheer.

Laatste wijziging aan dit dossier:

22 mei 2019

Foto: Ron Schonewille (doelbeelden.nl)