Zoeken in de Groen Kennisnet Onderwijscollectie

Met de zoekbox Onderwijscollectie van Groen Kennisnet zoek je in een deelselectie van informatiebronnen over Voedsel en Groen in Nederland. Bij een zoekactie wordt tegelijkertijd gezocht in verschillende collecties, die samen de Groen Kennisnet collectie vormen.

In deze omgeving kun je content zoeken, vinden, publiceren en uitwisselen. Voer één of meer woorden in, zoek naar online content in de Groen Kennisnet Onderwijscollectie, en vind leermateriaal en publicaties die je in je lessen kunt gebruiken.

Scope en toegang

Met een zoekbox van de Groen Kennisnet Onderwijscollectie zoek je in een selectie van informatiebronnen over Voedsel en Groen van Groen Kennisnet.

De Groen Kennisnet Onderwijscollectie bevat een grote verzameling educatief gemetadateerde leermaterialen voor het groen onderwijs. Via de Groen Kennisnet Onderwijscollectie zijn leermaterialen uit verschillende bestanden doorzoekbaar. De materialen uit die bestanden zijn in één grote bak samengebracht (een zgn. repository), waardoor de gebruiker in één zoekactie in al die leermaterialen zoekt. 

Op dit moment worden via de Groen Kennisnet Onderwijscollectie o.a. de volgende collecties toegankelijk gemaakt: Artik+, Ontwikkelcentrum ECC, Groen Kennisnet Content, Wikiwijs, GroenGelinkt, Teleblik en Passie voor Horeca. 

De zoekbox van de Groen Kennisnet Onderwijscollectie vind je o.a. op de pagina Leermateriaal van Groen Kennisnet.

Zoeken

Het zoekscherm bevat slechts één vakje, waarin je enkele woorden typt waarop gezocht moet worden. 
Er zijn 4 mogelijkheden om zoektermen in het zoekscherm te combineren:

 1. Woorden tussen aanhalingstekens zetten, bijvoorbeeld "water management" of "Groen in en om de stad". 
  Worden twee of meer woorden tussen aanhalingstekens gezet, dan vind je alleen bronnen waarin deze woorden ook zo achter elkaar voorkomen. 
  Dit is handig als je een exacte titel zoekt (exacte woordcombinatie).
 2. AND tussen twee woorden intypen, of twee woorden scheiden door een spatie, bijv. 'varkens AND voeding', of 'varkens voeding'. 
  In beide gevallen betekent dit, dat beide woorden in de informatiebron moeten voorkomen. 
  Let op: als er méér woorden worden ingetypt, dan werkt dit anders. Bij drie of meer woorden worden eerst de bronnen weergegeven waar alle opgegeven termen voorkomen. Daarna komen de 'minder relevante resultaten', combinaties van enkele van de opgegeven termen.
 3. OR tussen de woorden, bijv. 'appels OR peren'. Gebruik OR als je bronnen zoekt die bijv. over appels óf over peren gaan.
 4. NOT tussen de woorden, bijv. 'rundvee NOT schapen'. Gebruik NOT voor het uitsluiten van bronnen in het zoekresultaat.

Meer informatie over zoeken met AND, OR en NOT (booleaans zoeken) en het gebruik van haakjes.

Filteren

Het zoekresultaat kun je daarna verder verfijnen door te filteren op diverse 'facetten', bijvoorbeeld op trefwoorden, broncollectie of jaartal. De filters worden naast de lijst met resultaten weergegeven. Let bij het gebruik van de filtermogelijkheid op de volgende punten:

 • Standaard worden alle bronnen in het zoekresultaat getoond (default-waarde). Wil je je zoekresultaat inperken tot alleen digitale bronnen, kies dan in het facet 'Digitaal' voor 'ja'. Wil je alleen bronnen die zonder inloggen beschikbaar zijn, kies dan in het facet 'Toegang' voor 'publiek'.
 • Er zijn maximaal 5 keuzes per facet zichtbaar. Meer filterkeuzes kun je toevoegen door op meer te klikken. Er verschijnt een lijst met de eerste 20 meest voorkomende trefwoorden, die je kunt aanklikken. De lijst past zich aan bij verfijning van de zoekvraag door filtering en bij een nieuwe zoekvraag.
 • De geselecteerde facetten worden boven het zoekresultaat getoond. Door hierop te klikken, maak je de filtering ongedaan.
 • De facetten worden gecombineerd in een 'AND' relatie.

Voorbeeld 1

Zoeken op plantenziekte* levert alle bronnen op waarin een woord voorkomt dat begint met plantenziekte (plantenziekten, platenziektekunde, plantenziektenbestrijding, enz.). Kies bij Onderwijsniveau voor VMBO om te zien wat er beschikbaar is op dit onderwijsniveau.

Voorbeeld 2

Zoeken op geiten dierenwelzijn levert hetzelfde resultaat als zoeken op geiten AND dierenwelzijn. Kies bij Documenttype voor Studentenverslag om te zien wat studenten over dit onderwerp geschreven hebben.

Voorbeeld 3

Zoeken op "witte kool" levert alle bronnen op over witte kool. Bronnen waar het woord witte en het woord kool niet achter elkaar staan, komen niet in het zoekresultaat. Kies bij Broncollectie voor Ontwikkelcentrum ECC om te zien welk lesmateriaal over witte kool beschikbaar is in de ECC.

Kennis delen met Groen Kennisnet

De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

17 juni 2016