Foto Ecoware

Nieuws

Nieuw leven voor computers Groen Kennisnet

Gepubliceerd op
29 juni 2015

Groen Kennisnet heeft 27 afgeschreven computers en randapparatuur gedoneerd aan Stichting Ecoware. De computers vinden hun weg naar maatschappelijke doegroepen nadat ze door stagiaires van de stichting zijn klaargemaakt voor hergebruik.

De apparatuur kwam beschikbaar door de verhuizing van de zoekfunctionaliteit van Groen Kennisnet van het datacenter SURFSara naar Wageningen UR. De verhuisoperatie vond het afgelopen half jaar plaats en werd begin juni succesvol afgerond.

Ecoware

In leerwerkbedrijf van Stichting Ecoware krijgt de apparatuur een tweede leven. De stichting stelt zich tot doel om mensen succesvol deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Daarvoor biedt ze stage- en ervaringsplaatsen aan op het gebied van ICT en fietstechniek. Nadat de computers en randapparatuur door deze stagiaires grondig zijn gewiped, getest, eventueel gerepareerd en opnieuw geïnstalleerd, vinden ze hun weg naar bijvoorbeeld scholen, stichtingen, verenigingen en mensen in de minima. Ook de Stichting Leergeld die kinderen van gezinnen in een achterstandssituatie van een computer voorziet, is een gebruiker.