Blogpost

Een opstap naar een nieuw systeem

Gepubliceerd op
29 april 2015

In maart eindigde de cursus 'Introduction to Nutrition - Food for Health' die ik gedurende acht weken mocht verzorgen. Ruim 45.000 mensen uit 190 landen hadden zich ervoor aangemeld; 2314 deelnemers hebben deze leergang daadwerkelijk gevolgd en succesvol afgerond. Ze kregen daarvoor een certificaat. De plaats waar deze cursus werd gegeven was niet een collegezaal van Wageningen University. En geen van deze cursisten moest daarvoor naar Wageningen Campus afreizen.

U begrijpt het al. De cursus was een Massive Open Online Course, kortweg MOOC: een online cursus die voor een groot en breed publiek van over de hele wereld toegankelijk was. Voorwaarde is wel dat deelnemers de Engelse taal machtig zijn. Mijn MOOC was de eerste die Wageningen University aanbood. Ze ging over gezonde voeding, specifiek de rol van macronutriënten - de koolhydraten, vetten en eiwitten - bij overvoeding. Een paar weken later volgde de tweede over gewasteelt in de toekomst 'Growing our Future Food: Crops'. Onze universiteit sluit daarmee aan bij de vele collega-instituten in de wereld die samen al heel wat MOOC's online hebben gezet. Wageningen University heeft met MOOC's geen winstoogmerk. De moeite en tijd die je in een MOOC stopt, staat in geen enkele verhouding tot wat je er financieel voor terugkrijgt. De deelname aan MOOC's is bovendien gratis. Onze universiteit hoopt er publiciteit mee te genereren, studenten te trekken.

Je wilt met je onderwijs natuurlijk zoveel mogelijk mensen bereiken en inspireren. Een MOOC is daarvoor bij uitstek geschikt. Ik vond het een enorme uitdaging om mijn cursus op deze wijze online wereldwijd aan te bieden. Omdat het iets nieuws is en om andere vaardigheden vraagt, wordt je wel behoorlijk op de proef gesteld. Maar als het eenmaal lukt, is dat heel bevredigend.

Ik hoopte op veel interactie. Discussies, schriftelijke interactie tussen cursisten onderling en met mij als cursusleider. Dat is goed gelukt en ook waardevol omdat je zo'n discussieforum eigenlijk als onderdeel van de cursus moet zien. Alle vragen en antwoorden zijn beschikbaar voor iedereen. Het is fantastisch te zien dat je mensen op deze manier mensen kunt voorlichten. Ik hoop dat het mensen inspireert en aanzet om zelf zoiets op te zetten, want het levert heel veel op.

Het is ontzettend leuk om tijdens de cursus interactie te hebben met zoveel verschillende mensen uit allerlei hoeken van de wereld in allerlei gradaties. Vaak mensen tussen de 20 en 30 jaar uit bijvoorbeeld de VS, Canada, India en Australië die een reguliere opleiding volgen of werken. En natuurlijk ook deelnemers uit eigen land. Maar bijvoorbeeld ook bejaarden in een verzorgingstehuis in Australië en een meisje van 15 in Engeland dat geen regulier onderwijs volgde maar homeschool deed.

Het onderwijs moet veranderen en online zal daarbij een belangrijke rol spelen. De nieuwe generatie is gewend om online dingen tot zich te nemen. Het hele systeem van kennisverwerving verandert daardoor. Bovendien kun je er een kwaliteitsslag mee maken in het onderwijs omdat mensen online op zoek gaan naar het beste. Of MOOC's daarvoor de ultieme vorm zijn, weet ik niet. De grootste onzekerheid zit in het financieringsmodel. Nu krijg je een hoeveelheid geld per student.  Uiteindelijk moet er een overgang komen naar een regulier alternatief, een opstap naar een echt nieuw systeem waarin je er wel aan kunt verdienen en uitwisseling mogelijk wordt. Waarom moet je in Wageningen een cursus statistiek aanbieden als studenten online elders een veel betere kunnen volgen? Ik zie ook geen reden waarom dat ook niet in het mbo en hbo zou kunnen. Je wilt natuurlijk interactie in je onderwijs in stand houden en moet ook practica en ondersteuning bieden. Maar tegelijkertijd moet je er ook voor openstaan dat studenten sommige cursussen beter elders kunnen volgen. Hoe vaak worden er in het onderwijs op deze wereld dezelfde dingen uitgelegd?  Met een video van een docent die iets op een heel attractieve manier kan uitleggen, maak je dat voor iedereen toegankelijk.