Bijeenkomst

Show, Tell, Share….

“To Inspire each other, to show off what we’ve made, and to get ooohs and ahhhs!”
Locatie: Centraal in NL, goed bereikbaar met OV en voldoende parkeergelegenheid met een “Urban Food & Green uitstraling”.

Organisator OnderwijsVernieuwingsProgramma Voedsel & Consument, Dier, Plant, Natuur & Leefomgeving
Datum

wo 14 oktober 2015 10:00 tot 16:00

Tijdens 'Show, Tell, Share' informeren en inspireren de lectoren docenten met hun afgeronde en lopende onderzoeken. Doel is om enerzijds docenten te inspireren deel te nemen aan onderzoeken van de lectoraten en anderzijds de onderzoeksresultaten te vertalen naar onderwijs; Kennis-Kunde-Klas.

 • Food Security
 • Urban Farming
 • New Town development
 • Food & the City
 • Permacultuur in de stad

Programma:

Keynote speaker Dick Veerman:
“We roepen al 20 jaar dat het anders moet…..en wat doen we anders?”

Panel met lectoren

Parallelsessies: de voorlopige lijst is ter inspiratie, wordt nog verder aangevuld:

 • Green Eyes: Olaf van Kooten
 • Big Data in Horticulture: a disruptive innovation in the Chain: Olaf van Kooten
 • Groene Gezondheid, Healing Gardens: Dinand Ekkel
 • Schoolmaaltijden in India: Rik Eweg
 • Regionale Voedselstrategie: Dinand Ekkel, Willieanne v.d. Heijden
 • Emerging Business Models in Horticulture Value Chains: Gerry Kouwenhoven
 • Businesses and Donors Embrace Inclusive Value Chain Development: Why Not Teaming Up Together? : Woody Maijers
 • Vertical Farming: Inge Oskam, Maarten Mulder, Kasper Lange
 • Pitch: Uitnodiging om onderzoek in opstart te presenteren en het “visitekaartje afgeven” (staat open voor alle deelnemers):
 • Sociale Innovatie in Groene Domein: Hans Dagevos.

Even voorstellen: de Lectorenkring Urban Food & Green

Missie: “Het creëren van synergie tussen de deelnemende lectoraten door middel van praktijkgericht onderzoek en onderwijs, gericht op maatschappelijke impact op het domein van Urban Food en Green”

  Stadslandbouw en stedelijk voedsel zijn hot’. Burgers en ondernemers zijn actief met dit onderwerp aan de slag. Urban, Food & Green zijn thema’s die van betekenis (kunnen) zijn voor heel uiteenlopende sectoren en uitdagingen. Tegelijk is er nog heel veel onontgonnen terrein; elke dag rijzen er nieuwe vragen rondom ketenontwikkeling, innovatieve bedrijvigheid, crosssectorale samenwerking, de kwaliteit van stadsgroenten, de ruimtelijke inpassing, de rol van burgers en overheden, de keuze en wisselwerking tussen high-tech en low-tech stadslandbouw, enzovoorts.

  In de zoektocht naar een nieuwe relatie tussen stad en platteland zijn dit geen losse vragen. De stad (lees: de burger, de stedelijke urgenties) is meer dan vroeger leidend. De bewustwording over de impact van deze paradigmashift roept veel vragen en onzekerheden op.

  Naar de antwoorden op deze vragen wordt gezocht door vele professionals in Nederland. De in de lectorenkring Urban Food & Green betrokken lectoraten hebben gezamenlijk voldoende power om werkelijk verschil te maken, en zowel het debat als de praktijk naar een nieuw niveau te tillen. Een niveau dat past bij de noodzaak voor een duurzame ontwikkeling van de 21ste eeuw.

  De lectorenkring Urban Food en Green staat open voor alle lectoraten uit het grijze en groene onderwijs die zich intensief bezighouden met het tot waarde brengen van de betekenis van landbouw en voedsel voor stedelijke vitaliteit. Actief betrokken zijn in 2015:

  • CAH Vilentum
  • HAS Hogeschool
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Hogeschool Inholland, Domein Agriculture
  • Van Hall Larenstein

  Organisatie en aanmelden:

  OnderwijsVernieuwingsProgramma Voedsel & Consument, Dier, Natuur & Leefomgeving, Plant