Studenten en leerlingen zijn tijdens hun studie al bezig met de maatschappelijke uitdagingen van de groene sector. Ook dit jaar krijgen deze mooie initiatieven en projecten een podium: de Impactprijs groen onderwijs 2019.

Terugblik op de Impactprijs 2018

Welke projecten?

Alle projecten die op een of ander manier impact hebben op voedsel, klimaat, en/of leefbaarheid. Niet alleen grote, maar juist ook kleine projecten kunnen meedoen; alle initiatieven die laten zien hoe belangrijk onze sector is kunnen meedingen naar de prijs.

Voorwaarden:

 • Er is met minimaal 3 studenten aan het project gewerkt én samengewerkt met één of meer bedrijven of maatschappelijke instellingen.
 • Het project heeft impact gehad op een echt vraagstuk of probleem uit de praktijk.
 • Het project heeft tot een nieuwe oplossing geleid op het gebied van voedsel, klimaat of leefbaarheid.
 • De oplossing is echt in de praktijk gebruikt.
 • Het project is in 2018 en/of 2019 uitgevoerd.
 • Kanshebbers zijn in ieder geval aanwezig bij de prijsuitreiking van de Impactprijs op 13 februari 2020, tijdens een speciaal event voor studenten bij HAS Hogeschool in Den Bosch.
 • Kanshebbers zijn bereid om mee te werken aan video-opnames en aanvullend beeldmateriaal over het project aan te leveren dat getoond kan worden.
 • Deelnemers onderschrijven het Reglement en privacy statement Impactprijs groen onderwijs 2019.

Genomineerden bekend

De jury heeft gewikt en gewogen en is er uit: de genomineerden voor de Impactprijs Groen Onderwijs 2019 zijn bekend! In elke categorie is een geldbedrag van 2500 euro te winnen voor het beste project. Op 13 februari wordt bekend gemaakt wie de winnaars zijn.

Prijs en uitreiking

Er zijn vier categorieën:

 • vmbo-groen
 • mbo-groen
 • hoger groen onderwijs
 • universitair groen onderwijs

Per categorie wint het projectteam van het beste project een prijs ter waarde van € 2.500,00. De prijs wordt uitgereikt op 13 februari, tijdens een speciaal event voor studenten bij de HAS Hogeschool in Den Bosch.

Beoordeling

De inzendingen worden beoordeeld door een professionele jury. Deze beoordeelt de projecten op de volgende aspecten:

 • bijdrage aan concrete oplossingen voor bedrijf, maatschappelijke instelling of samenleving;
 • de impact op voedsel, klimaat, en/of leefbaarheid;
 • mate van vernieuwing, dat wil zeggen: heeft geleid tot echt nieuwe oplossingen en/of nieuwe samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke instellingen, scholen, onderzoek en/of overheid;
 • is het project overdraagbaar, dat wil zeggen geschikt meermaals en/of op grotere schaal toe te passen.
 • zichtbaarheid van het project in de media