impactprijs, foto groenpact

Nieuws

Aansprekende jury voor Impactprijs groenonderwijs

Gepubliceerd op
7 november 2018

Op 16 januari wordt voor het eerst de Impactprijs groen onderwijs uitgereikt voor de meest aansprekende projecten met impact van leerlingen en studenten uit het groene onderwijs. De inzendingen worden beoordeeld door een professionele jury. Deze bestaat uit drie aansprekende namen uit de universitaire wereld, het groene bedrijfsleven en de wereld van jongeren.

Alle leerlingen en studenten uit het vmbo-groen, mbo-groen, hoger groen onderwijs en universitair groen onderwijs, die samen met één of meer bedrijven of maatschappelijke instellingen een project hebben gedaan, kunnen met hun team meedingen naar de Impactprijs. Het gaat daarbij om alle projecten die op een of ander manier impact hebben op voedsel, klimaat, of leefbaarheid.

Een professionele jury gaat de inzendingen beoordelen. Per categorie wint het projectteam van het beste project een prijs ter waarde van € 2.500. De prijs wordt uitgereikt op de GroenPact Manifestatie op 16 januari 2019 door minister Carola Schouten van LNV.

De samenstelling van de jury is nu bekend:

Martin Scholten

Dr. Martin.C.Th. Scholten is sinds 2008 algemeen directeur dierwetenschappen van Wageningen University & Research.

Als ecoloog die nu actief is in het domein van de landbouwwetenschap, heeft hij zich hard gemaakt voor concepten zoals zorgvuldige visserij, zorgvuldige veehouderij, werken met de natuur, kringlooplandbouw en mestverwaarding. Hij is een adviseur van ministerie, parlement en sector op het gebied op de toekomst van de landbouw (met name veehouderij en visserij).

martin_scholten.jpg

“De toekomst is een klimaat- en natuurvriendelijke kringlooplandbouw, een zorgvuldige voedselproductie op grond van wat de aarde kan dragen en bieden. Ik ben benieuwd hoe de jongeren daar straks handen en voeten aan willen geven”.

Egbert Roozen

Egbert Roozen is ruim 10 jaar directeur van VHG, de brancheorganisatie voor ondernemers in het groen. Vanuit die functie legt hij onder meer de verbinding tussen groenprofessionals, stakeholders en politiek om de functionele toepassing van groen verder uit te bouwen.
egbert_roozen.jpg

“De tijd dat groen decoratie was, is voorbij. Met ons groen bieden we oplossingen bij het verbeteren van de leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen. Innovatie staat hierin centraal. Diezelfde ontwikkeling zien we ook in de andere agrarische en groene sectoren. De wijze waarop leerlingen en studenten hiermee bezig zijn, inspireert mij enorm! Ik hoop dan ook, dat de Impactprijs veel mooie groene ideeën zal opleveren.’

Jorrit Kiewik

Sinds 2016 is Jorrit Kiewik directeur van het Slow Food Youth Network in Nederland. Hij groeide op als boerenzoon en zag de problemen in de landbouw. Nu brengt hij met SFYN de hele voedselketen samen, van boer tot consument. Met deze brede beweging zet hij zich in voor een good, clean en fair voedselsysteem voor iedereen.
jorrit_kiewit.jpg

"De manier waarop we nu produceren en consumeren is niet houdbaar voor de toekomst. Maar ik geloof dat wij, als jongeren, vandaag al invloed kunnen uitoefenen op het voedselsysteem van morgen."

(Bron foto: Groenpact)