beste aoc, keuzegidse mbo

Nieuws

Aeres MBO beste AOC in Keuzegids mbo 2019

Gepubliceerd op
18 december 2018

Aeres MBO is het beste agrarische opleidingscentrum (AOC) van Nederland volgens de op 18 december verschenen Keuzegids mbo 2019. Met 66,5 punten behaalt Aeres MBO de eerste plaats. Op de tweede plaats staat Helicon met 61 punten gevolgd door Zone.college en Clusius College die de derde plaats delen met 59 punten.

Sinds het verschijnen van de Keuzegids in 2010 staat Aeres MBO onafgebroken in de Top 3. “We zijn erg blij met de positieve waarderingen van onze studenten en de inspectie, en trots op al onze medewerkers op de locaties die dit mooie resultaat hebben bereikt”, aldus algemeen directeur Truda Kruijer. “Het is de beloning van een constante sturing op de kwaliteit en actualiteit van het primaire proces. Het is fijn dat we die inzet terugzien in de resultaten en de waardering van onze stakeholders”, aldus Kruijer.

Topopleidingen

De opleidingen agrarisch loonwerk, (biodynamische) teelt en (biodynamische) veehouderij ontvingen het predicaat topleiding vanwege hun score van 75 punten. In totaal krijgen 15 opleidingen van Aeres MBO in Emmeloord, Dronten en Barneveld dit predicaat. Vergeleken met vorig jaar (65 punten) is de waardering voor genoemde opleiding toegenomen.

De locatie Aeres MBO Emmeloord spant de kroon met 9 topleidingen. De hogere score is onder meer te verklaren door een goede relatie met het bedrijfsleven wat zorgt voor actueel onderwijs. Ook van invloed zijn een hoog percentage geslaagden, hoge doorstroom tijdens de opleiding (weinig zittenblijvers), een goed schoolklimaat en voldoende relevante stageplekken in de regio.

Onafhankelijke gids

Het aanbod mbo-opleidingen in Nederland is groot. Om helderheid te scheppen in de kwaliteitsverschillen tussen de verschillende mbo-opleidingen, publiceert de Keuzegids ieder jaar een onafhankelijke gids. Hierin worden opleidingen en scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (ROC’s, AOC’s en Vakscholen) beoordeeld en met elkaar vergeleken. Dit gebeurt onder andere via de landelijke JOB-monitor (tweejaarlijks studenttevredenheidsonderzoek) en gegevens van de onderwijsinspectie.

Meer informatie is te vinden op www.keuzegids.org.

(Bron foto: Keuzegids mbo )