Symposium

Afsluitend symposium van het HiPerGreen-project

Het HiPerGreen team zal antwoord geven op de centrale onderzoeksvraag:
hoe kunnen we met automatisch vliegende drones de gewasopbrengst in de sierteelt verbeteren? Het afsluitend symposium wordt opengesteld voor elke belangstellende.

Organisator Hogeschool Inholland
Datum

vr 27 september 2019

Locatie World Horti Center, Europa 1 te Naaldwijk

De opzet van het HiPerGreen (High Precision Greenhouse Farming) project is gericht op de ontwikkeling van nieuwe high-tech toepassingen voor siertelers om de gewas-groeiomstandigheden in hun kassen op individueel plantniveau te kunnen monitoren. Ziektes kunnen hierdoor in een vroegtijdig stadium worden herkend en de toepassing van grondstoffen, bestrijdingsmiddelen en reguleerbare omgevingsfactoren kan worden afgestemd op de ideale groeiomstandigheden. De inzet van autonoom vliegende drones voorzien van hoog sensitieve camera’s vormt hierbij het sleutelaspect.

Onder leiding van Cock Heemskerk, lector Robotica bij Hogeschool Inholland, zijn meer dan 60 studenten uit drie domeinen (Agri, Food & Life Sciences, Business Finance & Law en Techniek Ontwerpen & Informatica) en vakdocenten en onderzoekers de afgelopen 2 jaar samen aan deze uitdaging aangegaan.

Het symposium wordt opengesteld voor elke belangstellende. De officiële uitnodiging met Press Kit volgt begin september.