Activiteit

AgroLeeft Event

4 jaar verbinding in de sector: AgroLeeft is een samenwerking tussen het groene beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de regio Zuidoost-Nederland.

Organisator GroenPact
Datum

vr 11 oktober 2019

Duur Agro Leeft
Nadere informatie volgt