foto GroenPact

Nieuws

Bedrijfsleven onderstreept belang GroenPact bij Tweede Kamer

Gepubliceerd op
26 juni 2018

Een flink aantal brancheverenigingen uit de groene sector heeft een brief gestuurd aan de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer over de borging van het groen onderwijs. De Kamer debatteert deze week over de te verwachten krimp, die naar verwachting ook het groene onderwijs, en als eerste de AOC’s, zullen treffen.

Het bedrijfsleven spreekt haar betrokkenheid bij groen onderwijs uit en pleit voor een actieve rol van de branches bij deze discussie. In het belang van een goed geborgd en toekomstbestendig groen onderwijs benadrukken zij eveneens het belang van Groenpact.

Betrokken bedrijfsleven

In een brief heeft de minister aangegeven in overleg te zullen treden met de sectorraden (VO-raad en MBO Raad) over de benodigde maatregelen om toekomstbestendigheid van het groene onderwijs te borgen. De groene vmbo en mbo scholen zijn vanouds sterk verbonden met het bedrijfsleven. Dankzij intensieve samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio is het mogelijk geweest om deze sectoren in Nederland steeds verder te innoveren en verduurzamen. De branches roepen de minister daarom op om het groene bedrijfsleven als partners van onder meer de AOC’s te betrekken bij het overleg over de toekomst van de AOC’s.

Duurzame agrifoodsector

Voor de toekomst van de Nederlandse groene sectoren is het van groot belang dat er goede opleidingen zijn en blijven in de regio’s waar deze sectoren zich bevinden, de landelijke gebieden (óók krimpregio’s). De branches benadrukken: “Dit is één van de krachten waardoor bijvoorbeeld de Nederlandse agrifoodsector in staat is het meest duurzame voedsel ter wereld te produceren. Jaarlijks exporteren we voor € 100 miljard euro aan voedselproducten, sierteelt, uitgangsmaterialen en kennis/technologie. Dit kunnen we alleen blijven doen op basis van een goede verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid – de zogenaamde ‘gouden driehoek’ die nationaal en internationaal gekend en zeer gewaardeerd wordt.”

Groenpact is daarbij een belangrijk instrument. De branches pleiten er dan ook voor om de afspraken die in GroenPact zijn gemaakt, integraal uit te voeren en de aandacht hiervoor mee te nemen in het overleg dat de minister gaat voeren.

De brief is ondertekend door (CUMELA Nederland, Dibevo, FNLI, KNHS, LTO Nederland, VBNE, FNV Agrarisch Groen, Bionext en Tuinbranche Nederland en VBW.

(Bron foto: Groenpact)