Bijeenkomst

Bijeenkomst voor ontwikkelperspectieven van publiek-private samenwerking (PPS) in mbo

Publiek private samenwerkingen in het middelbaar beroepsonderwijs zijn een effectief instrument om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van curriculumvernieuwing, masterclasses voor werkenden en inbedding van bedrijfsopdrachten in het onderwijs. Zo blijkt uit de impactmeting van Katapult van vorig jaar, en ook eerdere evaluaties van het RIF.

Organisator Katapult
Datum

ma 30 maart 2020 13:00 tot 17:00

Locatie Utrecht, locatie volgt nog

Bestaande PPS’en werken hard aan het vergroten van hun functionaliteit en impact, en er worden nieuwe PPS’en (m.n. via het RIF) opgestart. Katapult trekt hierin samen met de initiatiefnemers op, om het leren van elkaar te stimuleren en faciliteren en zo versneld stappen voorwaarts te zetten.

De bijeenkomst op maandag 30 maart staat in het teken van de ontwikkelperspectieven van bestaande PPS’en, en van mogelijkheden en ideeën voor nieuwe PPS’en. Met als centraal thema: waar staan we, en wat hebben we nodig voor de next steps?

De bedoeling van de middag is het horen en bespreken van elkaars ervaringen en ideeën in workshops over verschillende onderwerpen. Een sneak preview:

Workshops:

  • Starten: Hoe bouw ik een PPS? (vraag maar raak sessie voor starters met ervaren projectleiders)
  • Evalueren en ontwikkelen: onderlinge kwaliteitsborging door ontwikkelingsgerichte peer reviews (ook in perspectief van midterm review RIF)
  • Verduurzamen: Hoe verduurzaam ik mijn PPS (met speciale aandacht voor de ontwikkeling van contextrijke leeromgeving. Hiervan hebben we een aantal best practices verzameld)
  • Opschalen: Hoe schaal ik mijn PPS op?
  • Netwerk: Hoe sluit ik mijn bedrijfspartners goed aan bij mijn PPS? (waarop slaan bedrijven aan, en wat zijn belemmeringen)

Graag horen we of u komt, en ook voor welke onderwerpen u (het meeste) interesse heeft! Wilt u daarbij 2 voorkeuren aangeven, zodat we daar in de definitieve programmering rekening kunnen houden.

U kunt uw aanwezigheid en voorkeuren doorgeven aan Maurits Grievink, m.grievink@ptvt.nl.