Bron Food Holland

Nieuws

CEW start ambitieus Europees samenwerkingsproject in de foodsector

Gepubliceerd op
25 mei 2018

Het Centre of Expertise Water Technology (CEW), onderdeel van WaterCampus Leeuwarden, is op 18 mei een Europees project Value-added innovation in food chains (VIDA). Binnen dit project realiseert een Europees consortium, geleid door het CEW, een tiental innovatieve, grootschalige demonstratieprojecten in Europa. Bij de uitvoering van het VIDA-project werkt het CEW nauw samen met Van Hall Larenstein en NHL Stenden Hogeschool.

Het betreft hier projecten op het snijvlak van water, energie en levensmiddelenproductie, die gebruikmaken van Key Enabling Technologies. Deze technieken vormen de basis voor innovatie en voor verschuiving naar een groenere economie.

Binnen VIDA werken 4 geselecteerde sectoroverstijgende netwerkorganisaties samen, die complementair aan elkaar zijn en gezamenlijk circa 2100 mkb-bedrijven bereiken. Innovaties van deze bedrijven worden gekoppeld aan vragen op het gebied van water en energie van grote voedingsmiddelenproducenten. Ruim 80% van het totale VIDA-budget van 5 miljoen euro komt ten goede aan het mkb. Het project duurt 3 jaar en wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

(Bron: FoodHolland)