ruiters, foto Pixabay

Nieuws

CITAVERDE College start intensieve samenwerking onder de naam Hippisch College Limburg

Gepubliceerd op
7 februari 2019

CITAVERDE College biedt in Roermond een MBO-opleiding aan voor Paardensport en -houderij, waarmee studenten worden opgeleid voor een beroep in de paardensector. Vanaf 2016 werkt CITAVERDE College al nauw samen met diverse Limburgse ondernemers om de vraag van het bedrijfsleven goed af te stemmen op hetgeen studenten binnen de opleiding leren.

Nu gaan de paardenbranche en CITAVERDE nog een stap verder en intensiveren zij de samenwerking door een aanvraag te doen bij het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF). Dat betekent dat alle partijen die gaan samenwerken zelf ook geld en uren beschikbaar stellen om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Door middel van het RIF wordt de publiek - private samenwerking geformaliseerd en mede gefinancierd. De gezamenlijke impuls voor Hippisch College Limburg is 1,7 miljoen euro. Eind 2022 moet de samenwerking goed zijn ingericht en zelfstandig opereren.

Die samenwerkende partijen zijn:

  • een groot aantal Limburgse paardenbedrijven, verenigingen en koepel organisaties;
  • onderwijsinstellingen zoals CITAVERDE College, maar ook HAS Venlo;
  • overheden zoals de Provincie Limburg en diverse gemeenten die paardensport hoog op de agenda hebben staan, denk aan Horst aan de Maas, Echt-Susteren, Nuth en Weert.

De Limburgse overheid en ondernemers in de paardenbranche hebben voor de komende jaren hoge ambities en daardoor is er een grote vraag naar goed opgeleid personeel. In 2010 is door de Provincie Limburg een visie opgesteld, samen met de paardensector. Paardensport is namelijk een van de twee speerpuntsporten uit het provinciale sportbeleid.

Professionalisering

De beoogde groei en professionalisering van de hippische sector hebben tot gevolg dat er een groeiende vraag is naar goed opgeleide professionals, die bovendien in een internationale setting moeten kunnen opereren.

In het MBO-onderwijs moet voor elke opleiding voldaan worden aan landelijke kwalificatiedossiers en wat daarin staat sluit momenteel onvoldoende aan op de Limburgse arbeidsmarktvraag. De opleiding heeft volgens de arbeidsmarkt behoefte aan meerdere keuzedelen en specialisaties, zodat voor allerlei soorten bedrijven de juiste werknemers beschikbaar zijn. Ook mag de internationale component van de opleiding versterkt worden.

Dat is wat CITAVERDE College en de partners willen gaan realiseren binnen de nieuwe samenwerking; Hippisch College Limburg. De lessen voor de studenten vinden plaats bij CITAVERDE College in Roermond en voor de praktijk bij Manege Op de Berg in Echt en Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg.

Goed opgeleide arbeidskrachten

Door de groei van de paardensector groeit het aantal betaalde banen in Limburg (mede door de ontwikkeling van de hippische zone Grandorse) én ook is er sprake van vergrijzing waardoor ook meer jongere werknemers nodig zijn om vrij komende banen op te vullen.

De vraag naar goed opgeleide arbeidskrachten is groter dan de opleiding nu kan aanleveren en die vraag houdt aan. Het aantal studenten zal moeten groeien van 113 nu naar 200 binnen enkele jaren om meer banen te kunnen invullen. Om deze groei te bewerkstelligen zal door de partners ook gewerkt worden aan een veranderende kijk op werkgeverschap in de hippische sector en zullen zij gezamenlijk een goede pr campagne en arbeidsmarktcommunicatie voor het bredere publiek opzetten.

CITAVERDE College is eerder een dergelijke succesvolle samenwerking met de agrosector gestart onder de naam AgroLeeft. Voor meer informatie zie: www.agroleeft.nl.

Bron: Citaverde.nl

(Bron foto: Pixabay)