kas, foto Thinkstock

Nieuws

Cross-sectorale samenwerking Topsectoren voor human capital

Gepubliceerd op
20 maart 2018

De Topsectoren, waaronder Agri & Food/Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, verstevigen de cross-sectorale samenwerking op het thema human capital. De Topsectoren en Team ICT continueren in 2018 hun gezamenlijke uitvoering van de roadmap ‘Human Capital Topsectoren 2016 – 2020’. Smart Industry en de Bouwagenda voegen zich in 2018 bij deze samenwerking.

Het is cruciaal is dat mensen zich doorlopend kunnen ontwikkelen. De Topsectoren geloven dat menselijk kapitaal de basis vormt van onze welvaart, economie en innovaties. Technologie, digitalisering en globalisering zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het tempo waarmee nieuwe ontwikkelingen zich aandienen, zorgt dat we continu met veranderingen te maken krijgen.

De ambities die de Topsectoren in 2018 willen realiseren, staan in het Werkplan 2018. Daarbij sluiten de Topsectoren hun gezamenlijke activiteiten expliciet aan op de maatschappelijke uitdagingen, sleuteltechnologieën en de thema’s van de Nationale Wetenschapsagenda en Horizon2020.

In de uitvoering werken de Topsectoren samen met belangrijke partners als GroenPact Techniekpact, Katapult, Zorgpact, Regieorgaan SIA, NRO, VNO-NCW en de SER.

Lees in het werkplan 2018 wat u van de Topsectoren in 2018 kunt verwachten vanuit hun samenwerking op het thema menselijk kapitaal.

(Bron foto: Topsectoren)