Dairy Campus

Dairy Campus Leeuwarden

Een sterke en duurzame zuivelsector, zodat we ook in de toekomst voldoende gezonde zuivel kunnen produceren. Met respect voor mens, milieu en dier. Dat is waar de Dairy Campus in Leeuwarden om draait. Een uniek samenwerkingsverband tussen onderzoekers, ondernemers en onderwijs. Wetenschappelijk en praktijkonderzoek vinden hier onder één dak plaats. De koeien zorgen hier niet alleen voor melk, maar vooral voor onderzoek data, om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten.

Door de kruisbestuiving ontstaan mooie initiatieven. Onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven voeden en verrijken elkaar met vragen uit de praktijk. Dairy Campus is onderdeel van Wageningen University & Research. Het is een inspirerende omgeving voor iedereen die werkzaam is in de zuivelsector.

Studenten
Zowel studenten van mbo-, als hbo- en wo-instellingen kunnen op Dairy Campus terecht voor een stageopdracht, praktijkles of afstudeerproject. Maar ze kunnen ook aan de slag met idee├źn van onderzoekers door een verkennend onderzoek uit te voeren. Dairy Campus wil studenten en bedrijfsleven actief betrekken bij innovatieve activiteiten en een kweekvijver zijn voor jong talent.

Innovatie
De internationale zuivelmarkt is sterk in beweging. Door een groeiende wereldbevolking, toenemende welvaart in opkomende economie├źn, vergrijzing en toename van voedsel gerelateerde ziekten in welvarende landen ontstaan aanzienlijke groeikansen in de zuivelsector. Consument en overheid stellen tegelijk steeds hogere eisen op het vlak van voedselveiligheid, dierenwelzijn, milieu en landschap. Dit vraagt om innovatie.

De gehele keten
Dairy Campus richt zich op de gehele zuivelketen: van melkproductie tot de melkverwerking, en de melkconsumptie. Als kenniscentrum is Dairy Campus een ontmoetingsplek voor onderzoekers, bedrijven en studenten uit de hele keten, alsmede een demonstratiecentrum om de kracht van de zuivelketen te laten zien.