Website bollenacademie, bollenacademie

De Bollenacademie

De bloembollensector werkt al jaren samen in branchevereniging KAVB en in de bollenacademie. Met een eigen website voorzien zij in de snelle informatievoorziening en kennisdeling voor de hele bloembollensector. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Wageningen UR en andere mbo- en hbo-onderwijsinstellingen. Groen Kennisnet speelt een belangrijke rol in de bundeling en het beschikbaar stellen van diverse vormen van informatie.

Op de website is een uitgebreide kennisbank te vinden. En er is ook een hoogleraar, gespecialiseerd in bollen. De KAVB heeft in 2018 de leerstoel van ‘bollenprofessor’ Richard Immink weer met vijf jaar verlengd. Hij gaat de komende vijf jaar onderzoek doen naar de reproductie en bloei van siergewassen.

In het project Studiebol wordt lesmateriaal voor het basisonderwijs ontwikkeld, om hiermee jonge mensen enthousiast proberen te maken voor de sector. Binnen het project zijn onder meer digitale modules over het kweken van tulpen gerealiseerd. Ook voor jonge leerlingen zijn er filmpjes met vlogger Niek Roozen, met de titel ‘Hoe zit dat eigenlijk?’. Voor het mbo maakt de bollenacademie lesmateriaal in samenwerking met het Ontwikkelcentrum.

In de regio werkt de Bollenacademie ook samen, onder meer met Greenport Noord-Holland Noord wordt al enkele jaren de Tuinbouw Battle georganiseerd. Met de Noord-Hollandse Tuinbouwbattle wordt een uitdagend en inspirerend techniekproject met een scherpe focus op de tuinbouw aangeboden aan basisscholen in Noord-Holland Noord. Sprekende beelden en sterke praktijkvoorbeelden moeten leerlingen en studenten verleiden tot een carrière in de agrarische sector.

Bron tekst en foto: de Bollenacademie