Bron Greenport NHN

De Noord-Hollandse Tuinbouw Battle innoveert dóór in nieuw lespakket

Al vijf jaar is de Noord-Hollandse Tuinbouw Battle een groot succes bij leerlingen en onderwijzers in het basisonderwijs. Het imagoproject van Greenport Noord-Holland Noord leert kinderen in de regio met een andere blik te kijken naar de agrarische sector. Leerlingen zien hoe de agrarische sector bol staat van innovatie, technologie en mooie, uitdagende beroepen.

Het succes van vijf jaar Tuinbouw Battle heeft onlangs geresulteerd in een nieuw en online lespakket over de dynamische wereld van de tulpenbroei voor scholen uit het basisonderwijs. In de nieuwe ronde (2019-2020) van de battle is het lespakket met veel enthousiasme ontvangen. In de nieuwe serie worden er diverse activiteiten op bedrijven in beeld gebracht. Deze beelden zijn aan bestaand digitaal lesmateriaal van Het Klokhuis en de Bollenacademie toegevoegd zodat er een vijfdelige serie over de bollensector is ontstaan.

Uniek in Nederland

Martijn Grosmann, projectleider van de Tuinbouw Battle vertelt: “we zochten naar een attractieve manier om de bollensector in de Tuinbouw Battle te laten zien. En we hadden behoefte aan een nieuw lespakket. We hebben de mogelijkheid gekregen om een nieuwe instructiefilm te schieten en die aan het bestaande lesmateriaal van De Bollenacademie te koppelen. Met deze slimme samenwerking hebben we een optimaal resultaat bereikt en een goed Noord-Holland beeld kunnen creëren. Het informatiegehalte is hoog en de filmbeelden geven een perfect en actueel beeld van de sector. Het is daarmee een zeer geslaagde promotie van het innovatieve karakter van de bollensector. Kennisoverdracht wordt steeds meer in digitale vorm aangeboden. Niet vreemd dus dat er nu een online lespakket is ontwikkeld. De leerkrachten hoeven nu alleen maar de lesfilm op hun smartboards aan te klikken. We zijn daarmee uniek in Nederland en kunnen vele jaren vooruit”.

De deelnemende ondernemers zijn sinds de start nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de Tuinbouw Battle. Regelmatig ontvangen zij schoolklassen voor bedrijfsbezoek of leveren bollen voor de mobiele teeltinstallaties. Ze zijn voor vrijwilliger Piet Arie Rustenburg, die namens de Tuinbouw Battle een deel van de organisatie oppakt, van grote waarde. “Ik kan altijd bij ze terecht voor raad en daad, voor bollen een bedrijfsbezoek met een schoolklas. De samenwerking met de bollensector is meer dan prima”.

Piet Arie is een graag geziene gast op de bollenbedrijven en kinderen lopen weg met hem. Hij begeleidt de schoolklassen met de broei en vraagt de kinderen om alvast na te denken over de verkoop van de tulpen. “Het is ontzettend knap wat de schoolklassen organiseren om de tulpen tegen een zo hoog mogelijke prijs te verkopen. Er worden veilingen gehouden, evenementen georganiseerd, sponsorprojecten opgezet, van deur tot deur-verkopen gehouden, niets is te gek. En het zal je verbazen hoeveel geld een klas weet op te halen. In het nieuwe lespakket doen we wederom een beroep op hun inventiviteit. Daarmee bootsen we de werkelijkheid na. De bollensector moet immers ook nadenken over verkoop en prijs”.

Grosmann vervolgt: “het succes van de Tuinbouw Battle is een geheel van completerende delen. Allereerst hebben we van de sector de volledige steun ondervonden en hulp gekregen om de Tuinbouw Battle te starten. Het netwerk van GreenPort NHN, zowel publiek als privaat, heeft geholpen om de uitvoering jaarlijks mogelijk te maken. En tot slot heeft de financiering van de Tuinbouw Battle voor continuïteit gezorgd. Financiers Stimuflori, Rabobank, KAVB Provincie Noord-Holland en het Clusius College stonden aan de basis van het succes. We zijn ze dan ook zeer erkentelijk voor hun bijdrage. Zonder hen geen Tuinbouw Battle”.
“Onze opbrengst van €198,80 euro gaat naar KIKA”

Battle 2019-2020, door leerlingen van basisschool de Idenburg uit Andijk
"Het begon allemaal toen we een kar kregen met een heleboel tulpenbollen. Wij kregen de taak om die tulpen te kweken en ze dan te verkopen. Het ging goed, een paar kinderen uit de klas wisten er al wat van ( de vader van 4 klasgenootjes hebben een tulpenbedrijf) en moesten om de beurt de tulpen verzorgen met nog twee kinderen (eentje ‘s ochtends en eentje ‘s middags). Als je aan de beurt was moest je het water verschonen en de tulpen met veel schimmel er uit halen.

Battle-IMG-9433.JPG

We keken ook filmpjes van de Tuinbouw Battle en daar kregen we tips van. Af en toe kwam de man die de tulpen bij ons had gebracht en hij gaf ook goede tips. Een voorbeeld van een tip: ‘Zorg dat de verwarming uit staat bij de tulpenbollen.’ Er waren 2 groepjes kinderen die een idee hadden hoe we ze moesten verkopen:7 tulpen per bos en dan € 3,50 per bos en € 6,00 per 2 bossen. We konden kiezen uit de doelen: eenzame ouderen of KIKA Kinderkanker. De klas heeft toen gekozen voor KIKA Kinderkanker. Omdat we dachten dat het misschien zo uitverkocht zou zijn kon je tulpen reserveren en die later betalen en ophalen. Na twee à drie dagen waren er best veel bestellingen."

Over de Tuinbouw Battle

De Noord-Hollandse bollensector is wereldmarktleider en staat bol van technische innovaties en duurzame oplossingen. Teelt onder ledverlichting in plaats van in de grond is er één van. Met de Noord-Hollandse Tuinbouw Battle wordt een uitdagend en inspirerend techniekproject met een scherpe focus op de tuinbouw aangeboden aan groepen 7 en 8 van basisscholen in Noord-Holland. Sprekende beelden en sterke praktijkvoorbeelden moeten leerlingen en studenten verleiden tot een carrière in de agrarische sector. De Tuinbouw Battle helpt daarbij.

TuinBouwBattle_social.jpg

De Tuinbouw Battle is een samenspel van natuur en techniek. De tulpenteelt wordt door leerlingen van de basisscholen zelf verzorgd in het klaslokaal van hun eigen basisschool. Op een teeltkar wordt een teeltopstelling gebouwd met twee lagen tulpen. Boven elke teeltlaag hangt led-verlichting die de tulpen belicht. Leerlingen verzorgen de teelt volgens het bijgeleverde teeltplan en kunnen de hulp inschakelen van een expert uit het bedrijfsleven. Deze expert geeft instructie én een inkijkje in de technologische aspecten van de agrarische sector. Leerlingen brengen ook een bezoek aan een bedrijf. Elke kar wordt uitgerust met een lespakket, De battle eindigt als de teelt oogstrijp is. Dit duurt ongeveer drie weken. De leerlingen maken dan tulpenbossen en verkopen ze. opbrengst is voor een goed doel! De battle vindt plaats van oktober tot en met april/ Per schooljaar doen maar liefst 35 scholen mee.

Tekst: Erna Steenhuis

Foto’s uit eerste helft ronde 2019-2020, bron: Greenport NHN