foto Thinkstock

Nieuws

Eerste ronde RIF subsidies toegekend aan drie agri- en food projecten

Gepubliceerd op
28 mei 2019

Drie samenwerkingsverbanden van mbo-scholen bedrijven en regionale overheden gericht op agri en food krijgen subsidie om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF).

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. De RIF toekenning gebeurt tweejaarlijks. In de eerste ronde van 2019 zijn drie projecten toegekend die zich richten op agri en food:

NH Food

Een samenwerkingsverband tussen bedrijven en onderwijs (Clusius College) in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal gericht op kennisdeling en talentontwikkeling in de foodsector.
Er zijn meer en breder opgeleide groen- en technische medewerkers nodig in de agrifood sector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. In het project NH Food wordt invulling gegeven aan deze opgave. Vanuit NH Food worden er netwerkbijeenkomsten, brainstormsessies, masterclasses en workshops georganiseerd. NH Food heeft o.a. de taak om de foodsector in Noord-Holland te presenteren en vooral jongeren een positief beeld van deze innoverende sector te laten zien.

TIM doet

TIM doet betreft een publiek-private samenwerking gericht op het innoveren van het onderwijs (Friesland College) in de agrotechniek. Medewerkers moeten nieuwe geavanceerde werktuigen met de bijbehorende computergestuurde instrumenten kunnen begrijpen en zich de nieuwe technieken eigen kunnen maken.

TIM doet bestaat uit vier pijlers:

  1. Verhogen instroom en versterken aantrekkingskracht branche.
  2. Ontwikkelen van innovatieve onderwijscontent en leerbronnen.
  3. Practoraat: de nieuwste technieken en innovaties vertaald naar het onderwijs.
  4. Verbeteren doorstroom en zij-instroom binnen de branche.

Generation Food

De foodbranche bestrijkt de verwerkende industrie, detailhandel, (vers)speciaalzaak en horeca. SVO Vakopleiding Food (SVO) is de landelijke opleider voor de branche in de volle breedte. Het onderwijs moet breder, innovatiever en generalistischer opleiden. SVO gaat de voltijdse opleiding Generation Food vernieuwen, docenten professionaliseren, aandacht besteden aan onderzoek, instroom verhogen en de innovatieve kracht van Generation Food verbeteren.

(Bron foto: thinkstock)