frites, foto Shutterstock

Nieuws

Frietjes van gezonde bodem door convenant provincie, bedrijfsleven, HAS en WUR

Gepubliceerd op
19 maart 2019

Farm Frites, HAS Hogeschool, Wageningen University & Research en provincie Zuid-Holland hebben het convenant ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’ ondertekend. De partijen gaan gezamenlijk werken aan reductie van broeikasgassen, het stimuleren van duurzame energie, het bevorderen van biodiversiteit en een gezonde bodem met voldoende organische stoffen. Zodat ook in de toekomst lokale aardappelteelt gegarandeerd is.

Bron: Nieuwe Oogst & Duurzaam Ondernemen.nl

‘Een gezonde bodem draagt niet alleen bij aan de productie, maar ook aan klimaatpositieve landbouw en het vergroten van biodiversiteit op en rondom de akkers’, aldus Bram de Vos, directeur van de WUR Environmental Sciences Group.

Kringlooplandbouw

De HAS Hogeschool brengt wetenschap en onderzoek bij elkaar in de onderwijsprogramma’s en door de inzet van studenten. Dick Pouwels, collegevoorzitter HAS Hogeschool: ‘Juist bij de nieuwe generatie studenten is het van belang dat kringlooplandbouw tot de standaard gaat behoren. Door mee te doen met Groene Cirkels vernieuwen wij als school en hebben wij impact op het denken en handelen in de agrofoodsector.’

Farm Frites zelf gaat de CO₂-emissie van de fabriek in Oudenhoorn terugbrengen tot 0 en werken aan een CO₂-neutrale keten. ‘Daarnaast zetten we ons in voor het verminderen van de lokale overlast van de transportbewegingen tussen de Farm Frites fabriek en de Tweede Maasvlakte’, zegt Piet de Bruijne, eigenaar van Farm Frites.

Groene cirkels

Groene Cirkels is in 2013 ontstaan uit een samenwerking tussen WUR, provincie Zuid-Holland, Heineken voor de ontwikkeling van een klimaatneutrale Heineken-brouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie, een aangename leefomgeving en kennis voor een klimaatneutrale maatschappij.

(Bron foto: Shutterstock)