komkommer, kas, foto Shutterstock

Nieuws

Glastuinbouw Nederland gaat ondernemers betrekken bij vaststellen Human Capital Agenda

Gepubliceerd op
2 oktober 2019

Glastuinbouw Nederland gaat ondernemers betrekken bij de vaststelling van de ‘Human Capital Agenda Glastuinbouw Nederland 2020-2022’. De HCA Glastuinbouw Nederland 2020-2022 is de basis voor de inzet vanuit de sector naar initiatieven in de glastuinbouwomgeving, zoals de Greenports, de Centres of Expertise en Groenpact.

De factor arbeid – en de daarmee samenhangende onderwerpen als vacaturevervulling, onderwijs, arbeidsvoorwaarden, gezondheid en met name ook het imago – is een van de belangrijkste thema’s voor glastuinbouwbedrijven in de komende jaren. ‘Zonder goede werknemers, geen toekomst!’.

Breed draagvlak

Dat vereist een breed draagvlak en zoveel mogelijk input vanuit de praktijk. Daarom worden diverse, binnen Glastuinbouw Nederland actieve ondernemers uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de Human Capital Agenda (HCA) Glastuinbouw Nederland voor de komende jaren. Onderdeel daarvan is ook de vaststelling van speerpunten voor 2020.

(Bron foto: Shutterstock)