Greenport Groenstart

GroenStart is een arbeidsmarktproject onder de vlag van GreenPort Noord-Holland Noord. GroenStart is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op weg naar deelname aan de groene en agrarische arbeidsmarkt.

De expertise van werkgevers, opleiders, begeleiders, uitzendorganisaties en gemeenten tezamen maakt dat GroenStart een unieke formule is. Een interview met Rien van Tilburg, voorzitter Stuurgroep GroenStart en penvoerder van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)-project GroenStart.

Groenstart-Rien van Tilburg.jpg

“GroenStart is een project naar mijn hart!” Zo begint het gesprek met Rien van Tilburg, in het dagelijks leven voorzitter College van Bestuur van het Clusius College. Rien: “Onderwijs is het hart van GroenStart. Martijn Grosmann, een van onze projectleiders is de initiator van GroenStart. Hij zag jongeren tussen wal en schip vallen en uit beeld raken.

Er zijn zo’n 8.000 jongeren in Noord-Holland Noord die niet op school zitten en niet aanhet werk zijn. De samenleving kan zich niet permitteren om deze jongeren aan hun lot over te laten. Het is niet goed voor de jongere zelf en de krapte op de arbeidsmarkt en de kosten voor de maatschappij laten dit niet toe. Wij zijn ervan uitgegaan dat een groot deel van deze tot voor kort vergeten groep kan deelnemen aan de maatschappij als we de jongeren bij de hand nemen, extra aandacht geven, scholing en werk bieden.”

Buiten de lijntjes kleuren

Een plan bedenken is de eerste stap, voor het plan draagvlak vinden een tweede en het plan tot uitvoering brengen is een derde stap en direct ook de meest ingewikkelde. Rien: “Met dit project wijken we af van de structuur van het regulier onderwijs waar studenten zichzelf aanmelden, een lesrooster krijgen, een lesprogramma in meerdere jaren op school doorlopen, examen doen en een diploma halen. Met ‘Veel succes’ nemen we afscheid van de student. Bij GroenStart gaat alles anders en is niets vanzelfsprekend.”

Geloof, hoop en liefde

Bij GroenStart gaat de instroom heel het schooljaar door, wordt er op locatie in kleine groepen lesgegeven, doorloopt iedere GroenStarter (meisjes en jongens) het lesprogramma min of meer op zijn eigen tempo, krijgt individuele aandacht van de docenten en wordt na het behalen van een schooldiploma nog begeleid.

Rien: “Onze docenten die aan GroenStart zijn verbonden, hebben veel geduld en empathie en zijn zeer inspirerend en motiverend voor de studenten. Met hart en ziel proberen zij de jongeren bij de maatschappij te betrekken, hen zelfvertrouwen te geven en vooral een toekomst! Dit is nog alleen het onderwijsdeel van GroenStart. Voordat iemand deel kan nemen aan het project worden door onze partners in het werkveld intakegesprekken gehouden om te ontdekken of de potentiële GroenStarter arbeidsfit is. Zo ja, dan krijgt hij een stageplek die bij hem past. Als werken de GroenStarter goed afgaat, dan wordt hij leerfit gemaakt en kan hij instromen op een leerplek. Als hij diplomafit is, mag hij examen doen. Met een diploma ligt een toekomst voor hem open.”

Uitdaging

GroenStart is één grote uitdaging, leuk en spannend tegelijk. Het is een experiment met een steile leercurve voor alle partners. Rien: “Wij zijn ervan overtuigd dat we iets unieks hebben opgezet. Natuurlijk hebben we nog steeds hobbels te nemen. In het oorspronkelijke businessmodel zijn we ervan uitgegaan dat we mee konden liften met de subsidiemogelijkheden van de Participatiewet.

Groenstart-O9A0208.JPG

Dat bleek moelijker dan gedacht want veel GroenStarters voldoen niet aan de criteria die in deze wet zijn gesteld. De financiële dekking van het project is hiermee onder druk komen te staan en dus moeten we creatief zijn in het vinden van middelen en rekenen we op inzet van de gemeenten. Maar geld is niet de grootste uitdaging. De ultieme uitdaging is het implementeren van het GroenStart concept in het regulier onderwijs want GroenStart willen we niet meer kwijt.”

Ambitie

Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer GroenStart als voorbeeldproject genoemd.

Rien: “Binnenkort laat ik de ministers van OCW en SZW weten dat GroenStart een succesverhaal is geworden. Veel GroenStarters zijn aan het werk, het doel van het project. Met wat hulp van de overheid kunnen andere beroepsopleidingen ook met het concept aan de slag. In Noord-Holland zijn we al in gesprek met ROC Kop van Noord-Holland en het Horizon College.”

Deelnemers aan GroenStart worden arbeidsfit, leerfit en diplomafit. Dat heeft een positieve uitwerking op hun eigenwaarde, loonwaarde en marktwaarde. GroenStart trajecten bestaan uit voorschakelen, opleiden en begeleiden naar werk in de agrarische of groene sectoren van Noord-Holland Noord. GroenStart doet dat op maatwerkniveau. Opleidingen zijn er op entreeniveau en niveau 2.

Cijfers uit de laatste kwartaalrapportage

  • 222 intakeprocedures zijn gevoerd
  • 88 GroenStarters zijn aan een voorschakeltraject begonnen
  • 104 deelnemers zijn in opleiding
  • 101 GroenStarters zijn inmiddels uitgestroomd naar de arbeidsmarkt

Tekst: Erna Steenhuis

Bron foto's: Greenport NHN