kas, foto Thinkstock

Nieuws

Groene Hotspot Houten vindt navolging in de rest van het land

Gepubliceerd op
25 maart 2019

Branchevereniging VHG kan rekenen op grote belangstelling voor haar plan om verspreid over Nederland Groene Hotspots te vormen: sterke regionale clusters waar onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken aan de ontwikkeling van het vak en het vakonderwijs. Het Wellantcollege in Houten opende vorig jaar, samen met VHG, als eerste onderwijsinstelling zo’n Groene Hotspot. Het project was onderdeel van de actielijn ‘Arbeidsmarkt’ van Groenpact.

Bron: VHG

Die interesse in het land voor het realiseren van meer hotspots bleek tijdens een inspiratiesessie die VHG bij de Koninklijke Ginkel Groep in Veenendaal organiseerde en waar AOC’s en een aantal ROC’s uit het hele land vertegenwoordigd waren.

Er werden ervaringen en ideeën uitgewisseld voor de ontwikkeling van Groene Hotspots. Een aantal andere scholen heeft vergevorderde plannen voor het realiseren van een hotspot. Als het aan VHG ligt, worden er verspreid over Nederland zeker acht of negen hotspots gevormd.

Krachtenbundeling

Met de Groene Hotspots ontstaat een verregaande krachtenbundeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Een goede koppeling tussen deze partijen is meer dan ooit noodzakelijk, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de onzekere toekomst van de AOC’s. De afgelopen weken bezocht een delegatie van VHG alle AOC-besturen in Nederland om de plannen te bespreken.

Gastlessen, docentenstages

Binnen de Groene Hotspots kunnen alle samenwerkingsactiviteiten een plaats krijgen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld om samen goed groen onderwijs te maken. Denk aan activiteiten voor het vmbo om de doorstroming naar het groene mbo te bevorderen, deskundigheidsbevordering van docenten via stages, gastlessen door groenprofessionals, verdiepingslessen, bedrijfsbezoeken enzovoorts.

Ambities

Aan de scholen is gevraagd een ambitiedocument op te stellen waarin zij aangeven wat zij samen met het regionale bedrijfsleven binnen de Groene Hotspot willen gaan doen. Doel is om op basis daarvan concrete plannen te maken voor komend schooljaar.

(Bron foto: VHG )