‘Groene’ capaciteitsontwikkeling in internationale context

De ambitie binnen dit programmaonderdeel is het versterken van de samenwerking waarbij kennisinstellingen strategische partner zijn van de overheid en/of het bedrijfsleven, gericht op het duurzaam adresseren van ontwikkelvraagstukken binnen een sector (op basis van een triple helix benadering). Dit kunnen projecten en programma’s zijn waarbij zowel de Nederlandse overheid, nationale overheden of internationale organisaties optreden als financier en opdrachtgever.

In toenemende mate is er een rol voor het bedrijfsleven in dergelijke programma’s en worden financieringsinstrumenten daarop aangepast. Samenwerking kan verschillende vormen krijgen, variërend van korte vaktechnische trainingen, tot BTEC trajecten, Living Labs, langjarige ontwikkelprogramma's in triple helix verband t.b.v. sector ontwikkeling – vorm gegeven in multilaterale partnerships, meer complexe programma’s met toegevoegde waarde voor samenwerking vanuit Borderless Network.

Projectdoelstellingen

  1. Ontwikkelen en uitrollen van werkafspraken en processen om gezamenlijk tot projectvoorstellen te komen; verhogen van de zichtbaarheid van het groene onderwijs als collectief bij belangrijke donoren / nationale overheden.
  2. Investeren in kennis over hoe zet je dergelijke partnerships, capaciteitsopbouw projecten/programma’s vanuit het collectief op, hoe schrijf je een projectvoorstel etc. via opzetten van een training, zowel voor onderwijsinstellingen als bedrijfsleven, en door onderlinge leermomenten op te zetten.
  3. Het ontwikkelen en uitvoeren van concrete projecten waarin gezamenlijk wordt geopereerd in wisselende coalities van instellingen en bedrijfsleven.