Foto Food Tech Brainport

Nieuws

HAS Hogeschool en Food Tech Brainport zetten gezamenlijk expertisecentrum op

Gepubliceerd op
27 november 2019

Op dinsdag 26 november hebben HAS Hogeschool en Food Tech Brainport het partnerschap bekrachtigd om samen te werken aan een expertisecentrum voor sustainable food processing. Het lectoraat Duurzaam Produceren in de agrofoodsector van HAS Hogeschool en Food Tech Brainport in Helmond tekenden de samenwerkingsovereenkomst.

Bron: Has Hogeschool en Food Tech Brainport

Het doel van dit expertisecentrum, dat de komende vier jaar wordt opgezet voor het MKB(+) is het terugdringen van voedselverspilling en bij- en reststromen te verwaarden door middel van milde conservering en milde scheidingstechnieken. Food Tech Brainport werkt daarbij samen met het HAS-lectoraat Duurzaam Produceren.

Fieldlab

Een belangrijke onderzoekslijn van dit lectoraat is het verduurzamen van voedselproductieprocessen. Het lectoraat draagt daarmee bij aan aan Sustainable Development Goal 12 (Verantwoorde consumptie en Productie)Hierin gaan het lectoraat en Food Tech Brainport nu samen optrekken. De vorm waarin de beide partijen gaan samenwerken is die van een fieldlab waarin toegepast onderzoek centraal staat via langlopende programmalijnen.

Studenten

De langlopende programmalijnen vormen de basis van het Expertisecterum, zegt lector Elies Lemkes Straver. Studenten gaan een belangrijke spelen een belangrijke rol in het onderzoek. De ambitie is dat er in het fieldlab in opdracht van bedrijven jaarlijks vier stages, twee projecten en vier beroepsopdrachten draaien. De gemeente Helmond stimuleert de samenwerking tussen HAS Hogeschool en Food Tech Brainport door financieel bij te dragen.

(Bron foto: Food Tech Brainport)