Nieuws

Hackaton voor korte ketens en circulaire voedselsystemen

Gepubliceerd op
20 maart 2019

Een hackaton om betere teeltmethoden te bedenken. Het was de insteek van de Korte Keten Hack Food Valley. Aan de hand van vijf challenges hebben 5 teams 32 uur gewerkt aan prototypes en concepten rondom het thema van korte ketens en circulaire voedselsystemen. De winnaar werd Croptimizer. het team bestond uit afgevaardigden van partners van het DataLab Agrifood, met betrokken partners als JADS, de Grow Campus en HAS Den Bosch.

Bron: Biojournaal & Farmhack

Transitie naar automated pixelfarming

De tool van winnend team Croptimizer voorziet de boer gedurende het teeltseizoen continu van advies over ‘de best next crop’. In de transitie van monocultuur naar (automated) pixelfarming wordt de handelingsvrijheid en flexibiliteit van een boer zo een Unique Selling Point. Croptimizer bevraagt externe databases, hanteert een slim filter en een scoresystematiek. Zo houdt de tool rekening met de belangrijkste variabelen (groeiseizoen, vraag type gewas, vraag per mond) de boer op maat advies leveren.

Unanieme uitslag

De jury was unaniem in haar oordeel dat deze oplossing niet alleen een antwoord was op de initiële vraag van Herenboeren, maar voor heel veel korte keten-initiatieven een oplossing biedt. Croptimizer helpt de teler om vraaggericht te werken en mismatch tussen vraag en aanbod tijdens het teeltseizoen zoveel mogelijk te vermijden.

(Bron foto: Shutterstock)