innovatie, foto Shutterstock

Nieuws

Half miljoen voor innovatieproject in glastuinbouw

Gepubliceerd op
10 december 2018

Op de campus van het Horti Science Parc in Bleiswijk worden twee innovatieprojecten in de glastuinbouw uitgevoerd waarbij onderzoek samenwerkt met mbo-opleidingen. MRDH heeft een bijdrage van € 525.000,- toegezegd.

Op het Horti Science Parc Oostland, onderdeel van de Greenport West-Holland, wordt innovatief onderzoek voor verduurzaming van de glastuinbouw. Zo wordt gekeken wat het effect is innovaties van op gewas, bedrijfsvoering en op het behalen van duurzaamheidseisen. Omdat die innovaties ook nieuwe banen oplevert, wordt bij dit onderzoek samengewerkt met MBO-opleidingen.

Projectaanvraag

Een consortium bestaande uit Wageningen UR Glastuinbouw, Delphy, Improvement Centre, DLV Glas & Energie en Lentiz MBO Oostland heeft bij MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) een projectaanvraag ingediend voor twee projecten op het gebied van energietransitie en digitalisering: de projecten 'Digital Greenhouse' en 'Fossielvrije Glastuinbouw'.

De totale projectaanvraag is € 1.205.000. De gemeente Lansingerland heeft het consortium bij de aanvraag financieel ondersteund. MRDH heeft een projectbijdrage van € 525.000,- toegezegd.

Regionale economie

In een bericht schrijft MRDH dat implementatie van 'Digital Greenhouse' en 'Fossielvrije Glastuinbouw' dé gamechangers worden voor de Nederlandse en mondiale tuinbouwproductie. De glastuinbouwsector is een van de topsectoren van Nederland met een nadrukkelijk zwaartepunt in de MRDH. De greenportbedrijven in de MRDH leveren met een exportwaarde van ruim €5 miljard en een productiewaarde van ruim €3 miljard een substantiële bijdrage aan de regionale economie.

(Bron foto: Shutterstock)