boomgaard, foto  Rudy and Peter Skitterians via Pixabay

Nieuws

Helicon Opleidingen en Aeres starten Fruit Tech Campus in Geldermalsen

Gepubliceerd op
4 mei 2020

Het fruitonderwijs is aan vernieuwing toe. Dat is de conclusie van de uitgevoerde verkenning naar de toekomst van het fruitonderwijs in Geldermalsen. Daarom hebben Helicon Opleidingen en Aeres samen met het bedrijfsleven besloten de Fruit Tech Campus op te richten, waar onderwijs op het gebied van teelt, technologie en data binnen de fruitsector wordt samengebracht.

Om studenten aan te trekken tot de opleiding teelt is vernieuwing van het onderwijsprogramma nodig, zowel voor wat betreft de vorm als de inhoud: van teeltgericht naar een bredere opleiding met een techn(olog)ische basis. Ook voor hbo en bedrijfsopleidingen is deze vernieuwing noodzakelijk en speerpunt binnen deze samenwerking. Hierbij is een sterke interactie tussen bedrijfsleven en onderwijs cruciaal, waarbij ook het bedrijfsleven 'voor de klas gaat staan'.

Aansluiting op de markt

In de Fruit Tech Campus gaan Helicon MBO Geldermalsen, met zijn teeltopleiding, en Aeres MBO/HBO met een agritechniek-profiel gezamenlijk de uitdaging aan om het onderwijs voor de fruitsector van de toekomst op te pakken. De eerste stap is het vormgeven van een  vernieuwde teeltopleiding op mbo-niveau.

Die vernieuwde opleiding moet beter aansluiten bij de markt, waarbij BBL-studenten een week naar school gaan en vervolgens vier weken aansluitend op het stagebedrijf werken. Deze verdeling van werken en leren is beter voor de leerprestatie in de week dat de studenten intern zijn en is tevens efficiƫnter qua reistijd voor studenten die verder weg wonen. Ook worden geheel nieuwe opleidingen ontwikkeld en gestart, onder andere gericht op sorteren en verpakken.

Onderwijsvernieuwing

Bij deze onderwijsvernieuwing is inzet en kennis van het bedrijfleven, zoals dat al in vele andere agri-sectoren gebeurt, cruciaal. Bij de vernieuwing van het fruitonderwijs is het bedrijfsleven daarom mee aan zet. Een collectief aan bedrijven in een ketenbrede publiek private samenwerking staat aan het begin van de ontwikkeling.

Een belangrijke stap in de vernieuwing van het onderwijs is nieuwe kennis en mogelijkheden versneld op te nemen in het onderwijsprogramma. Door de samenwerking met Proeftuin Randwijk waar onafhankelijk en praktijkgericht innovatie en kennisontwikkeling voor de Nederlandse fruitteelt plaatsvindt, wordt deze kennis ontsloten. Daarnaast zal Proeftuin Randwijk net als de locaties van de partners, ingezet worden voor onderzoek door studenten. Op korte termijn zullen de partners hun faciliteiten zoals democentra en proeftuin toegankelijk maken voor praktijkleren en onderzoek binnen het onderwijs.

(Bron foto: Rudy and Peter Skitterians via Pixabay)