kantoor, foto Pixabay

Het inrichten van een samenwerkingsplatform

In deze pilot is onderzocht welke variabelen het meest relevant zijn voor het slagen van de samenwerking tussen regionale partners bij het organiseren van leven lang ontwikkelen. Het blijkt dat een platform nuttige diensten kan bewijzen.

De pilot Groene Hotspot Houten van het Wellantcollege en de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners heeft bij meerdere scholen en branches tot enthousiasme geleid. Het is belangrijk dat ook andere partijen kunnen leren van de ervaringen van dit project. Een belangrijke les van diverse pilots is dat het inrichten van een platform de samenwerking tussen partners goed kan ondersteunen.

Het belang van samenwerkingsplatforms

De afgelopen jaren bleek bij meerdere pilots het belang van netwerken in de regio. Voor veel pilots in de groene sector is de samenwerking tussen scholen en bedrijven de basis voor innovatie van het onderwijs. Een samenwerkingsplatform kan de basis zijn van een goed functionerend regionaal netwerk. De uitdaging is nu om dit verder te onderzoeken en kenmerken voor het inrichten van een platform te beschrijven.

samenwerkingsplatform.jpg

Leven Lang Ontwikkelen

Ook om de ambities op het gebied van ‘leven lang ontwikkelen’ te realiseren is samenwerking cruciaal. Regionale partners zullen gezamenlijk moeten werken aan toegankelijk en maatwerkgericht onderwijs voor scholieren, studenten en werkenden. Die samenwerking kan gefaciliteerd worden door het platform in de nabijheid van de doelgroepen en de (toekomstige) werkomgeving op te zetten.

samenwerkingsplatform_2.jpg

Inrichten Platform

Wat zijn de kenmerken van een goed platform? Wanneer werkt het? Hoe zet je het op en hoe richt je het in? Op basis van een analyse van acht pilots is een eerste model beschreven. Dit model kent vier pijlers. In volgorde van belangrijkheid zijn dat:

  • Werken aan duidelijk doel met maatschappelijke impact en van sociaal-economisch belang.
  • Derde Orde Leergemeenschap met gedeeld eigenaarschap.
  • Slimme samenwerking met een bewuste mix van persoonskenmerken en gedeeld leiderschap.
  • Innovatief, resultaatgericht, financieel slim & responsief team.

Presentatie Hotspots onderzoek

Op de Groenpact Manifestatie van 16 januari 2019 hebben we ons onderzoek naar acht Hotspot-pilots in de groene sector gepresenteerd. De presentatie laat zien hoe we de resultaten uit dit onderzoek hebben verwerkt in een model voor de ideale Hotspot.(Bron foto: Pixabay)