kas, tomaten, foto Shutterstock

Nieuws

Hogescholen onderzoeken invoering Het Nieuwe Telen

Gepubliceerd op
4 december 2019

Hbo- en mbo-studenten gaan praktijkgericht onderzoek doen in de glastuinbouw om de invoering van Het Nieuwe Telen (HNT) te versnellen. Deze nieuwe impuls is nodig omdat HNT nog onvoldoende ingang vindt bij telers, ondanks de bewezen voordelen voor het milieu en de bedrijfsvoering. Bij dit brede samenwerkingsproject zijn vier groene hogescholen betrokken. Daarnaast is het mbo betrokken via het Centrum voor innovatief vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

(Bron Regieorgaan SIA)

Hbo en mbo-studenten gaan praktijkgericht onderzoek doen in de glastuinbouw om de invoering van Het Nieuwe Telen (HNT) te versnellen. Deze nieuwe impuls is nodig omdat HNT nog onvoldoende ingang vindt bij telers, ondanks de bewezen voordelen voor het milieu en de bedrijfsvoering. Bij dit brede samenwerkingsproject zijn vier groene hogescholen betrokken. Daarnaast is het mbo betrokken via het Centrum voor innovatief vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Onderwijsmateriaal

Het onderzoek van de studenten gaat de komende twee jaar lopen en moet het onderzoek en cursusaanbod vanuit het programma ‘Kas Als Energiebron’ versterken. De vier hogescholen, Aeres, HAS, Inholland en Van Hall Larenstein, sluiten zich daarom aan bij regionale initiatieven en lerende netwerken op het gebied van HNT in hun regio.

De studenten – de toekomstige ondernemers, onderzoekers of erfbetreders – zullen door middel van stages en afstudeeronderzoeken worden geschoold in HNT. Bovendien brengen zij hun kennis over op de huidige generatie telers. Naast het directe effect op betrokken tuinders en bedrijfsadviseurs, levert het praktijkgericht onderzoek nieuwe informatie op over hoe HNT breed omarmd kan worden door telers in Nederland. Ook leidt het project tot nieuw onderwijsmateriaal voor het mbo en hbo

HNT

Naast het hbo- en mbo-onderwijs zijn de WUR, Delphy, KAE/letsgrow, brancheorganisaties, toeleveranciers en diverse glastuinbouwbedrijven betrokken. Door deze samenwerking is binnen het project de gehele kennisketen betrokken. HNT richt zich op het voorkomen van problemen bij de teelt, door te zorgen voor een optimale plantbalans. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten op het gebied van kasklimaat. Samen met een verandering in het gedrag van de teler, leidt dit tot een optimaal teeltresultaat met van nature sterke en weerbare planten. Als neveneffect leidt het tot besparing van energie.

Het ministerie van LNV, Regieorgaan SIA en de vier groene hogescholen zijn samen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen gestart, dat gericht is op een omslag naar een duurzame agrarische sector. Dit project (waarvoor 1,5 miljoen euro subsidie wordt verleend) wordt hieruit gefinancierd. In 2019 werden al onderzoeken op het gebied van duurzame veehouderij en bodembeheer gefinancierd vanuit dit programma.

(Bron foto: Shutterstock)