Hotspot Food Noord-Holland Noord

Onderwijsinstellingen InHolland en Clusius hebben de ambitie om toe te werken naar een hotspot Food rond Alkmaar als dé wetenschappelijke verzamelplek voor innovaties op het gebied van voedselvraagstukken voor de toekomst.

De huidige samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs richt zich voornamelijk op het opleiden voor bestaande functies binnen de organisatie. De innovatie- en veranderkracht van bedrijven groeit daarmee niet tot nauwelijks.

In Noord-Holland zijn veel foodbedrijven. Vooral de middelgrote bedrijven vinden het lastig om met innovaties om te gaan. InHolland en Clusius zijn daarom bezig om met het regionale bedrijfsleven het innovatief gehalte in MKB-foodbedrijven te vergroten en in het mbo- en hbo-onderwijs te vlechten. Er wordt gedacht aan het ontwikkelen van een Associate Degree. Er is alleen nog geen goede vorm gevonden om structureel samen te werken.

Gewenst is dat mbo-hbo een gelegenheid creëren waar onderwijs en bedrijven elkaar in een innovatieve omgeving blijven ontmoeten.
De ambitie is om toe te werken naar een hotspot Food rond Alkmaar als dé wetenschappelijke verzamelplek voor innovaties op het gebied van voedselvraagstukken voor de toekomst.

Doelstelling

Korte termijn:
Op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen en bouwen aan onderlinge communicatie. De energie die er is, stroomlijnen en samen laten komen.

Langere termijn:
Een ‘innovatieve ruimte’ waarin studenten, ondernemers en docenten met elkaar werken aan creatieve vraagstukken en oplossingen op het gebied van voedsel. Studenten en onderzoekers prikkelen met hun frisse blik middelgrote bedrijven uit de voedingssector om op een vernieuwende manier te denken. Er worden langdurige samenwerkingsverbanden aangegaan.

Resultaat:
Een netwerk waarin kenniscirculatie over voedsel plaatsvindt en waar aan waardevolle relaties wordt gebouwd. Bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen weten elkaar te vinden en elkaars expertise optimaal te benutten.